• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Παρελκόμενα
  3. Παρελκόμενα συναρμολόγησης και τεχνολογία στερέωσης

Παρελκόμενα συναρμολόγησης και τεχνολογία στερέωσης

Παρελκόμενα συναρμολόγησης και τεχνολογία στερέωσης

Η σωστή τοποθέτηση και στερέωση ενός αισθητήρα παίζει καθοριστικό ρόλο για την αξιόπιστη λειτουργία. Η μεγάλη γκάμα προϊόντων περιλαμβάνει γωνίες στερέωσης, κολάρα, πλάκες συναρμολόγησης, διάφορους προσαρμογείς και πολυάριθμα ολοκληρωμένα σετ συναρμολόγησης.