• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Παρελκόμενα

Παρελκόμενα

Η σωστή τοποθέτηση και στερέωση ενός αισθητήρα παίζει καθοριστικό ρόλο για την αξιόπιστη λειτουργία. Η μεγάλη γκάμα προϊόντων περιλαμβάνει γωνίες στερέωσης, κολάρα, πλάκες συναρμολόγησης, διάφορους προσαρμογείς και πολυάριθμα ολοκληρωμένα σετ συναρμολόγησης.
Προσαρμογείς και σύνδεσμοι T επιτρέπουν την εύκολη, γρήγορη και αξιόπιστη τοποθέτηση των αισθητήρων διεργασιών σε δοχεία ή συστήματα σωληνώσεων. Η ifm προσφέρει μια μεγάλη γκάμα συνδέσεων διεργασιών για τη χρήση σε εφαρμογές της βιομηχανίας και της υγιεινής. Λύσεις για την προστασία συσκευών προστατεύουν το ηλεκτρονικό σύστημα, το περίβλημα και την οθόνη των αισθητήρων πίεσης, ροής, στάθμης πλήρωσης και θερμοκρασίας από ρύπους, υπερθέρμανση, κτυπήματα και κρούσεις.
Η ολοκληρωμένη γκάμα παρελκόμενων για τη θέση σε λειτουργία, διάγνωση και ηλεκτρική εγκατάσταση εγγυάται την αξιόπιστη λειτουργία των δικτύων AS-Interface. Καλώδια σύνδεσης συσκευών και καλώδια προγραμματισμού και επικοινωνίας επιτρέπουν την άνετη σύνδεση συστημάτων ελέγχου, ελεγκτών και συσκευών διαλόγου και διευκολύνουν την παραμετροποίηση, τη δοκιμή και τη θέση σε λειτουργία.