• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Τεχνολογία ασφαλείας
  3. Ρελέ ασφαλείας

Ρελέ ασφαλείας

  • Μονάδες αξιολόγησης για αισθητήρες εξασφαλισμένης λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης και διατάξεις διακοπής έκτακτης ανάγκης
  • Σύνδεση μηχανικών διακοπτών και αισθητήρων εξασφαλισμένης λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης
  • Συστήματα αξιολόγησης για ασφαλή παρακολούθηση ταχυτήτων περιστροφής ή καταστάσεων ακινησίας

Ρελέ ασφαλείας

Οι δυνατότητες σύνδεσης σε συσκευές μεταγωγής ασφαλείας είναι πολύπλευρες. Οι συσκευές αναλαμβάνουν εργασίες επιτήρησης στην περιοχή ασφαλείας σε συνδυασμό με διάφορες διατάξεις προστασίας χωρίς επαφή (BWS). Η αξιολόγηση των σημάτων από φωτοκύτταρα ασφαλείας, οπτικά πλέγματα, ανιχνευτές θέσης με ή χωρίς ανίχνευση βραχυκυκλώματος και ηλεκτρονικών ή μηχανικών ανιχνευτών ασφαλείας για επαφές προστατευτικών θυρών είναι μερικές μόνο από τις πιθανές εφαρμογές.
Οι συσκευές μεταγωγής ασφαλείας με εξόδους ρελέ και λειτουργία φίμωσης χρησιμεύουν στη σύνδεση προστατευτικών παραπετασμάτων φωτός και οπτικών πλεγμάτων. Σε σταθμούς χειρισμού και φόρτωσης μπορεί με τη λειτουργία φίμωσης να γίνει ασφαλής διάκριση μεταξύ ανθρώπου και υλικού.
Επιτηρητές ακινησίας και επιτηρητές στροφών είναι συστήματα αξιολόγησης παλμών για την ασφαλή ανίχνευση μειώσεων κάτω από το όριο στροφών ή ακινησίας ή για την επιτήρηση ελάχιστων στροφών σε εφαρμογές ασφαλείας.