• Προϊόντα
 • Βιομηχανίες
 • IIoT και λύσεις
 • Υπηρεσία
 • Εταιρεία
 1. Προϊόντα
 2. Τεχνολογία ασφαλείας
 3. AS-i Ασφάλεια στην Εργασία

AS-i Ασφάλεια στην Εργασία

 • Επιτήρηση έως και 31 ασφαλών υποτελών μονάδων AS-i
 • Τομείς εφαρμογής: παρακολούθηση θυρών, οπτικές κουρτίνες ασφαλείας, διατάξεις διακοπής έκτακτης ανάγκης, συστήματα ελέγχου με δύο χέρια
 • Ασφαλείς μονάδες AS-i για επιτόπου εφαρμογές και πίνακες ελέγχου
 • Ασφαλείς διακόπτες θυρών AS-i με κλείδωμα διατάξεων προστασίας και παρακολούθηση του κλειδώματος των διατάξεων προστασίας

AS-Interface Ασφάλεια στην Εργασία

Το AS-Interface είναι ένα απλό και οικονομικό σύστημα καλωδίωσης για το πρώτο επίπεδο επικοινωνίας σε βιομηχανίες. Ένα δίκτυο AS-Interface αποτελείται από ένα σύστημα ελέγχου, μια λεγόμενη κύρια μονάδα (Master), τις μονάδες για την επεξεργασία σημάτων και τους συνδεδεμένους αισθητήρες και ενεργοποιητές.
Τα εξαρτήματα ασφαλείας ενσωματώνονται μέσω AS-Interface Safety at Work εύκολα σε ένα δίκτυο AS-i. Τα σήματα των βασικών συσκευών και εξαρτημάτων ασφαλείας μεταδίδονται μέσω κοινού καλωδίου.
Το ασφαλές στα σφάλματα PLC AS-i έχει πιστοποιηθεί για τη χρήση σε εφαρμογές ασφαλείας έως SIL3, PL e.
Οι επιτηρητές ασφαλείας AS-i χρησιμοποιούνται σε ένα σύστημα AS-i για την επιτήρηση των διατάξεων προστασίας. Επιτηρούν τις προς μετάδοση συχνότητες κωδικών στο δίκτυο AS-i. Σε περίπτωση αποκλίσεων στο τηλεγράφημα ή χρονικών υπερβάσεων, ο επιτηρητής ρυθμίζει την εγκατάσταση σε μια ασφαλή κατάσταση.
Οι μονάδες ασφαλείας AS-i ανιχνεύουν αξιόπιστα τις καταστάσεις μεταγωγής ασφαλείας, π.χ. σε μονοκάναλα ή δικάναλα πλήκτρα ΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, διακόπτες θέσης ή επαφές θυρών. Με τη μονάδα εισόδου ασφαλείας, τα στοιχεία ασφαλείας μπορούν να συνδεθούν χωρίς ενσωματωμένη διασύνδεση AS-i στο σύστημα AS-i.