• Προϊόντα
 • Βιομηχανίες
 • IIoT και λύσεις
 • Υπηρεσία
 • Εταιρεία
 1. Προϊόντα
 2. Αισθητήρες
 3. Μαγνητικοί αισθητήρες

Μαγνητικοί αισθητήρες

 • Αξιόπιστος εντοπισμός και διαμέσου μη μαγνητιζόμενων μετάλλων
 • Κυλινδρικού ή ορθογώνιου τύπου
 • Μικρά περιβλήματα με πολύ μεγάλη εμβέλεια εντοπισμού
 • Υψηλή μηχανική ευστάθεια σε περίπτωση κραδασμών ή δονήσεων
 • Δυνατότητα χωνευτής ή μη χωνευτής τοποθέτησης σε μη μαγνητιζόμενα μέταλλα

Μαγνητικοί αισθητήρες

Οι μαγνητικοί αισθητήρες χρησιμεύουν στην ανίχνευση θέσης χωρίς επαφή και χωρίς φθορά. Χρησιμοποιούνται εκεί όπου απαιτούνται ιδιαίτερα μεγάλες αποστάσεις μεταγωγής. Καθώς τα μαγνητικά πεδία διαπερνούν και όλα τα μη μαγνητιζόμενα υλικά, οι αισθητήρες μπορούν να αναγνωρίζουν μαγνήτες διαμέσου τοιχωμάτων π.χ. ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, πλαστικό ή ξύλο.