1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Συστήματα επιτήρησης κατάστασης
  4. Συστήματα σηματοδότησης και ένδειξης
  5. IO-Link - Οθόνες

Συστήματα σηματοδότησης και ένδειξης - IO-Link - Οθόνες

  • Για προβολή έως τεσσάρων τιμών διεργασίας
  • Εύκολη ενσωμάτωση σε κάθε συγκρότημα IO-Link
  • Δυνατότητα αλλαγής χρώματος κειμένου και φόντου
  • Ευέλικτη προσαρμογή της οθόνης και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
  • Με ενδείξεις κειμένου και πλαίσιο διαλόγου για ελεύθερο κείμενο


Οθόνες IO-Link

Η οθόνη IO-Link χρησιμεύει στην ένδειξη τιμών διεργασίας, κειμένων και μηνυμάτων, που παρέχονται από τη συνδεδεμένη κύρια μονάδα IO-Link.
Εμφανίζει έως τέσσερις εκχωρημένες τιμές διεργασίας καθώς και συναγερμούς και προειδοποιήσεις. Για μια γρήγορη επισκόπηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί το καθαρό κείμενο και προαιρετικά η αλλαγή χρώματος μεταξύ κειμένου και φόντου. Με τη βοήθεια των πλήκτρων ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει ενέργειες ελέγχου
του PLC ή να επιβεβαιώσει μηνύματα.
Η οθόνη IO-Link συνδέεται σε μια κύρια μονάδα IO-Link και ελέγχεται μέσω PLC. Για τη διαμόρφωση δεν απαιτείται ειδικό λογισμικό υπολογιστή. Κείμενα και ρυθμίσεις μπορούν να προεπιλεγούν μέσω ενός εργαλείου συσκευής IO-Link όπως τον LINERECORDER SENSOR.