1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες ελέγχου κίνησης
  4. Συστήματα σηματοδότησης και ένδειξης
  5. Οθόνες απεικόνισης τιμών διεργασίας

Συστήματα σηματοδότησης και ένδειξης - Οθόνες απεικόνισης τιμών διεργασίας

  • Ευανάγνωστη οθόνη LED 6 ψηφίων
  • Εκδόσεις με τάση τροφοδοσίας AC ή DC
  • Αξιόπιστη παρακολούθηση αισθητήρων με τυπικά αναλογικά σήματα
  • Ελεύθερη επιλογή κλίμακας απεικονιζόμενων τιμών και συνδυασμών σημάτων


Οθόνες για την ένδειξη τιμών διεργασίας

Οι οθόνες πολλαπλών λειτουργιών χρησιμεύουν στην ένδειξη φυσικών μεγεθών, τα οποία προκύπτουν από αναλογικά τυποποιημένα σήματα. Τα σήματα των αισθητήρων με αναλογική έξοδο εμφανίζονται κλιμακωτά.
Οι οθόνες μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα σε περιβλήματα ή πίνακες διακοπτών.