You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu

Digitalisointi alkaa IO-Linkistä

Hyödynnä edut

ifm:n IO-Link -antureilla käyttäjä saa täysin uusia mahdollisuuksia.

Esimerkkinä lisädata, jota voidaan käyttää maksimaalisen tehokkuuden ja kustannussäästöjen saavuttamiseen. Lisääntynyt prosessiläpinäkyvyys koneen ja tuotannonohjausjärjestelmän välillä mahdollistaa nykyisen automaatiojärjestelmäsi optimoinnin. Lisäksi IO-Linkillä on paljon muutakin tarjottavaa:

 

Ei mittausarvojen vääristymistä

Mittausarvojen siirtoketju on kokonaan digitaalinen. Korvaa virhealttiin siirron ja analogiasignaalien muunnokset. Digitaalisesti siirretyt mittausarvot ovat suoraan luettavissa ja näytettävissä valvomossa.


Analoginen vai digitaalinen IO-Link-liitännällä
 

Tänään:
Analogiasignaalit digitoidaan A/D-muuntimilla ja skaalataan ohjausjärjestelmässä.
Tämä aiheuttaa mittausarvoihin epätarkkuutta.

IO-Link:
Mittausarvot siirretään digitaalisena anturista ohjausjärjestelmään.
Siksi siirretty arvo on aina identtinen mitatun arvon kanssa.

LR-pinnankorkeusanturia käytetään pinnankorkeuden mittaamiseen hydraulisessa paineakussa. Parametrien asetus ja kytkentäpisteiden ohjelmointi voidaan tehdä 2 ohjelmointipainikkeen tai IO-Linkin avulla. Anturia vaihdettaessa parametrit kopioidaan automaattisesti uuteen anturiin. Niitä ei tarvitse syöttää manuaalisesti.

 

Useita mittausarvoja

Prosessiohjauksessa (esim. jäähdytyspiirit) kerätään tavallisesti useampia prosessiarvoja, joita sitten käsitellään ohjausjärjestelmässä. Tämän vuoksi perinteinen mittauspiste varustetaan useammalla anturilla, kuten esim. virtausmittari, määrämittari ja lämpötila-anturi. IO-Link -anturit pystyvät mittaamaan useampia prosessiarvoja ja siirtämään ne digitaalisesti. Anturi lähettää tarkasti virtausnopeuden, kokonaismäärän ja aineen lämpötilan digitaalisena 3-johtimisen standardikaapelin kautta. Lisäantureita ei tarvita, joten suunnitteluun ja asennukseen tarvittava aika lyhenee huomattavasti. Asyklisesti luettava diagnostiikkadata (esim. minimi- ja maksimiarvot) mahdollistaa mittaavan kunnossapidon toteuttamisen.

 

Häiriönsieto

Ei ulkoista vaikutusta signaaliin

IO-Link -tiedonsiirto perustuu 24 V signaalitasoon ja on siksi erittäin tunteeton ulkoisille häiriötekijöille. IO-Link -anturit kytketään M12-standardiliittimien avulla. Suojattuja kaapeleita ja niihin liittyvää maadoitusta ei enää tarvita.

Hydrauliikkajärjestelmän paineen valvonnassa käytetään ifm:n PN-sarjan paineantureita. Prosessisignaalit, tapahtumatiedot ja parametrit siirretään masteriin IO-Linkin kautta. Lisäksi 8 IO-Link -anturia voidaa liittää suoraan masteriin, joka siirtää datan ohjausjärjestelmään PROFINET-, EtherCat-, Ethernet/IP- tai PROFIBUS-väylän kautta.

 

Helppo anturivaihto

IO-Link-master tallentaa kytkettyjen antureiden kaikki parametrit. Vaihdon yhteydessä aikaisemmat parametrit kirjoitetaan automaattisesti uuteen anturiin. Tarvittavan anturikonfiguraation etsiminen ei ole tarpeen.

LR-pinnankorkeusanturia käytetään pinnankorkeuden mittaamiseen hydraulisessa paineakussa. Parametrien asetus ja kytkentäpisteiden ohjelmointi voidaan tehdä 2 ohjelmointipainikkeen tai IO-Linkin avulla. Anturia vaihdettaessa parametrit kopioidaan automaattisesti uuteen anturiin. Niitä ei tarvitse syöttää manuaalisesti.

 

Sabotointivapaa

Standardoitu laiteparametrointi mahdollistaa laitteen käyttöpainikkeiden lukitsemisen. Siten käyttäjien tekemät väirheelliset asetukset eivät ole enää mahdollisia. Parametrien dokumentointi on mahdollista milloin tahansa.

ifm:n PI-sarjan paineanturit valvovat pinnankorkeutta säiliöissä. Painikkeilla tehtävien peräkkäisten parametrointien aiheuttamien virheasetusten ehkäisemiseksi painikkeet on mahdollista lukita IO-Linkin kautta.

 

Identifionti

IO-Link varmistaa yksiselitteisen laiteidentifioinnin. IO-Link-ominaisuuksilla varustetut anturit tunnistetaan selkeästi valmistajan ja laite-ID:n perusteella. Näin varmistetaan yksinomainen alkuperäisten varaosien käyttö.

Vaihdettavien työkalujen identifiointi ja tunnistus sarjatuotannossa.
O5D-sarjan optoelektroniset anturit varmistavat, että työkalu on paikallaaan kiinnikkeessä. IO-Link varmistaa, että ainoastaan samantyyppistä anturia käytetään varaosana.

 

Johdinkatkosvalvonta

IO-Linkin avulla prosessi- ja huoltodatan siirto tapahtuu samanaikaisesti. Master havaitsee johdinkatkoksen tai oikosulun välittömästi. Diagnostiikkadata on luettavissa käytön aikanakin.

Jäähdytyspiirin virtausnopeutta valvotaan tarkasti SM-sarjan magneettis-induktiivisella tilavuusvirtausanturilla. Virheen sattuessa diagnostiikkadata siirretään masterista ohjausjärjestelmään. Viallinen anturi tunnistetaan yksiselitteisesti.