You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Tuoteuutuuksia
  2. Anturit
  3. Kalibroinnin tarkistusteknologia: lämpötila-anturi, joka tarkistaa itse itsensä

Kalibroinnin tarkistusteknologia: lämpötila-anturi, joka tarkistaa itse itsensä

  • Välitön ilmoitus tarkkuuspoikkeamista
  • Parannettu laadunvarmistus kalbrointien välillä
  • Kestävä malli tarkkaan mittaukseen vaativissakin olosuhteissa

Parempi suorituskyky IO-Linkin ansiosta

  • Läpinäkyvä anturivalvonta diagnostiikka-arvojen kirjaamisen ansiosta
  • Simulointitoiminto yksinkertaistaa asennusta

Maksimimaalista luotettavuutta lämpötilaherkkiin prosesseihin
Parannetun sisäisen kalibrointiprosessin ansiosta TCC-malli saavuttaa ± 0,2 K tarkkuuden koko mittausalueella. Tämä tekee siitä täydellisen sopivan lämpötilaherkkiin prosesseihin kuten esim. elintarvikkeiden, kumin tai hiilen prosessointiin. Lisäksi TCC varmistaa prosessien sujuvuuden ja korkean laadun valvomalla jatkuvasti omaa luotettavuuttaan. Jos anturi poikkeaa yksilöllisesti määritetyistä toleranssiarvoista tai sen toiminnassa ilmenee häiriöitä, se lähettää vastaavan signaalin selkeästi näkyvän LED-merkkivalon ja diagnostiikkalähdön kautta.

Kestävä rakenne pitkäaikaiseen käyttöön
Kokonaan hitsatun kotelonsa ja uuden mittapuikkorakenteensa ansiosta TCC-malli kestää jatkuvasti ulkoisia vaikuttajia kuten kosteutta, lämpöshokkeja, mekaanisia iskuja ja tärinää.

Jatkuva tilantarkistus
Kalibroinnin tarkistusteknologian ansiosta TCC-malli tarkkailee jatkuvasti omaa käyttäytymistään. Anturi vertaa lämpötila-arvoa samanaikaisesti mitattuun vertailuarvoon. Jos poikkeama on toleranssialueen (säädettävissä alueella 0,5 - 3 K) ulkopuolella, TCC aktivoi optisen signaalin ja lähettää viestin ohjausjärjestelmään IO-Linkin ja diagnostiikkalähdön kautta. Sama koskee vakavia virhetoimintatilanteita.

Laadunvarmistus tapahtumaperusteisten toimenpiteiden ansiosta
Erityisesti sellaisissa tuotantoprosesseissa, joissa lämpötila-arvoilla on vaikutusta tuotteen laatuun, on tärkeää, että mitatut lämpötila-arvot ovat ehdottoman tarkkoja. TCC antaa käyttäjille mahdollisuuden ryhtyä tapahtumaperusteisiin toimenpiteisiin ryömintätapauksissa - sen sijaan, että odottaisivat seuraavaan suunniteltuun kalibrointiajankohtaan. Tämä pienentää riskiä menettää kokonaisia tuotatoeriä virheellisten tuotantolämpötilojen takia.

Läpinäkyvä anturitiedonsiirto
Visuaalinen ja digitaalinen indikointi: TCC ilmaisee kulloisenkin tilan yksinkertaisesti ja selkeästi. Jos anturin LED-merkkivalo on vihreä, laite toimii luotettavasti. Sininen ilmaisee lämpötilapoikkeaman olevan toleranssialueen ulkopuolella. Punainen tarkoittaa vakavaa toimintahäiriötä kuten esim. päämittauselementin vioittumista. Lisäksi TCC tallentaa automaattisesti kaikki johdonmukaista dokumentointia varten tarvittavat tiedot IO-Linkin kautta: asennuspäivämäärä, käyttötunnit, lämpötilahistogrammi sekä päiväkirjat tapahtumaviesteistä (käyttötunnit ja tapahtumanumero) ja kalibrointitarkistustiloista (käyttötunnit, lämpötila-arvo, poikkeama-arvo, raja ja tila).

Simulointimoodi: taattu luotettavuus myös ennen asennusta
Arvo, josta lähtien TCC lähettää viestin, voidaan määritellä ohjelmallisesti. Simulointimoodissa mm. prosessilämpötila ja referenssilämpötila voidaan valita vapaasti sen varmistamiseksi, että anturi on integroitu oikein ohjausjärjestelmään. Tämä prosessisimulointi täydentää TTC-sarjan tarjoaman korkean luotettavuustason.