You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
  1. Tuoteuutuuksia
  2. IO-Link
  3. Varmistaa pitkät jopa 100 m

Varmistaa pitkät jopa 100 m

Usean repeater-yksikön sarjaankytkentä on mahdollista ja säästää kustannuksia - sopii erinomaisesti elintarviketeollisuuden sovellutuksiin

  • IO-Link toimintaetäisyyden kasvatus jopa 100 m*
  • Enintään 3 repeater-yksikön sarjaankytkentä mahdollista
  • Sopii erinomaisesti elintarviketeollisuuden sovellutuksiin
  • Helppo säätää plug & play -teknologian ansiosta, konfigurointia ei tarvita
  • Läpinäkyvä kaikille sertifioiduille IO-Link -mastereille

IO-Link anturit kentällä
Monissa asennuksissa anturit täytyy usein asentaa kauas kytkentäpisteestään. Koska IO-Linkin toimintaetäisyydeksi on taattu ainoastaan 20 m, saattaa tästä pitempiä etäisyyksiä vaadittaessa aiheutua suuria lisäkustannuksia. Käyttämällä IO-Link -repeater-yksikköä E30444 tätä etäisyyttä voidaan kasvattaa 20 m / repeater-yksikkö*, mikä alentaa kustannuksia huomattavasti. Tämän toteuttamiseksi IO-Link -repeaterit kytketään yksinkertaisesti sarjaan kaapelin kanssa sovellutuksesta ja tarvittavasta etäisyydestä riippuen. Maksimi toimintaetäisyys riippuu tiedonsiirtotyypistä, kaapelin halkaisijasta ja kytkettyjen laitteiden virrankulutuksesta. IO-Link -repeater on läpinäkyvä mastereille ja toimii valmistajasta riippumatta kaikkien sertifioitujen IO-Link -mastereiden kanssa. SIO-toiminto ei ole mahdollinen IO-Link -repeaterin yhteydessä. Prosessidataa viivästetään yhdellä jaksolla, asyklistä dataa viivästetään enintään kaksi jaksoa / repeater-yksikkö.

* Maksimietäisyyttä, yhteensopivuutta ja tarvittavia kaapelihalkaisijoita koskevat yksityiskohdat löytyvät repeater-yksikön käyttöohjeista tai datalehdiltä.