You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
 1. moneo: IIoT-alusta
 2. Käyttöesimerkkejä

Kulutusosien optimoitu kunnossapito lopputestausasemassa moneo RTM -sovelluksella

Kunnossapitostrategian muutos mittaavan kunnossapidon suuntaan ifm prover gmbh:lla

Tuotteiden laatu merkittävä menestystekijä ifm:llä. Laadunvalvontatarkoituksessa paineantureille suoritetaan lopputarkastus ifm prover gmbh:lla useissa eri työpisteissä. Näissä käytetään erityyppisiä työvälineitä. Joissakin tapauksissa tuotantolaitteiston ja testattavien paineantureiden välinen sähköinen kytkentä muodostetaan M12-pistokeliitttimen kautta. Antureiden kytkemisestä johtuva kitka aiheuttaa kulumista tämän pistokeliittimen koskettimissa. Tästä johtuen tuotavälineet täytyy uusia säännöllisesti.

Lähtötilanne:

Tuotantovälineenä käytettävien M12-pistokeliittimien tapauksessa naarasliittimet uusittiin kiintein aikavaläein eli käytännössä useinmiten ennenaikaisesti tai liian myöhään. Todellisia tuotantomääriä ei otettu huomioon. Tuotantovälineistö saattoi vikaantua ja aiheuttaa suunnittelemattomia seisakkeja, joista puolestaan aiheutui ylimääräisiä kustannuksia. Jatkoanalyysejä ei suoritettu.

Projektin tavoite:

Siirtyminen aikaan perustuvasta kunnossapitostrategiasta kuluvien osien tarvepohjaiseen uusimiseen kappalelaskennan avulla. Tätä tarkoitusta varten avaus- ja sulkuoperaatiot pitää tunnistaa paikannusantureiden avulla. Kun raja-arvo saavutetaan, asiasta generoidaan hälytys, jonka perusteella tuotantovälineistön uusiminen voidaan suorittaa ajoissa.

Toteutus:

ifm prover gmbh:n olemassa olevan tehokkaan IT-verkon ansiosta moneo asennettiin Windows-asennusohjelmana yrityksen keskuspalvelimelle moneo RTM -modulin aktivoimiseksi.

ifm:n laajaan tuotevalikoimaan kuuluva diagnostiikkayksikkö VSE101 valittiin sopivaksi komponentiksi.
Jännityksen tunnistamiseen käytettiin paikannusantureita ja induktiivisia antureita. Jaksot luettiin paikannusantureiden avulla. Sorminivelpuristimessa induktiivinen anturi tunnistaa vipuvarren aseman ja toinen anturi tunnistaa suojakannen paikan. Molemmista antureista saatavat prosessiarvot mahdollistavat johtopäätösten vetämisen työpisteissä tuotettujen paineilma-antureiden määristä.

Tulos:

moneo RTM -sovelluksella tehtävän tuotantomäärien valvonnan edut

Siirtyminen aikaan perustuvasta kunnossapitostrategiasta määrään perustuvaan kunnossapitoon toteutettiin menestyksekkäästi. Tämän kautta koko prosessi voitiin optimoida. Tuotantovälineistö uusitaan vain, jos kuluminen tai vaurioituminen tekee sen välttämättömäksi. Tällä on positiivinen vaikutus kunnossapidon resurssien käyttöön ja tuotteiden laatuun, koska testaus tehdään täysin toimivalla tuotantolaitteistolla. Tuloksena saadaan ehkäistyä seisakkeja, käytettyä resursseja tehokkaammin ja säästettyä kustannuksia.

Lopputulos:

Nämä moneo RTM -sovelluksen ominaisuudet ja palvelut toivat lisäarvoa tuotantomäärien valvontaan:

 • Antureiden mittausarvojen muuntaminen prosessirelevantiksi informaatioksi datamallinnuksen avulla - lasketut arvot
 • Kaikkien prosessissa olevien antureiden yksityiskohtainen visualisointi yksilöllisen kojelautatoiminnon avulla
 • Yksityiskohtaista informaatiota suodattimien kunnosta anturien mittausarvojen avulla
 • Nopea reagointi muuttuviin prosessiparametreihin sisäänrakennetun hälytysten hallinnan avulla
 • Tarpeeseen perustuva suodattimien uusiminen historiatietojen kohdistetun analysoinnin ansiosta resurssien käytön optimoimiseksi
 • Ylitettyjen tai saavuttamatta jääneiden raja-arvojen identifiointi

Järjestelmäkokoonpano VSE-diagnostiikkayksiköllä

 1. VSE-diagnostiikkayksikkö tärinäantureille
 2. Induktiivinen anturi
 3. Avainpainike laskurin nollausta varten

Kojelauta

moneo RTM -kojelauta visualisoi kaikkien kytkettyjen antureiden prosessiarvot. Kojelauta antaa käyttäjälle yleiskuvan kaikista tämän laitoksen relevanteista prosessiarvoista.

 1. Laskuriarvo (eristystesti)
 2. Liikennevalonäyttö varoitus- ja hälytysarvoille (eristystesti)
 3. Liikennevalonäyttö varoitus- ja hälytysarvoille (vuototesti)
 4. Laskuriarvo (vuototesti)

Tehtävät & tiketit: hallinnoi raja-arvoja

Tässä sovelluksessa kaikille prosessiarvoille määritellään yksilölliset raja-arvot moneo RTM -sovelluksen avulla. Kun ne saavutetaan, kunnossapitohenkilökunta saa automaattisesti tiedon sähköpostilla ja voi sitten aikatauluttaa tarvittavat huoltotoimenpiteet.

On myös mahdollista määritellä varoitusraja-arvo. Kun tämä raja-arvo saavutetaan, kunnossapitohenkilökunnalle ilmoitetaan taas sähköpostilla tarvittavasta komponentien vaihdosta. Osat on uusittava viimeistään nyt.

 1. Ylempi varoitusraja
 2. Ylempi hälytysraja

Hallinnoi tiketin käsittelysääntöjä

Tiketin käsittelysääntövelhon avulla käyttäjä voi helposti määritellä varoitus- ja hälytyssääntöjä. Tässä sovelluksessa kunnossapitohenkilöstöön kuuluvalle ryhmälle lähetetään sähköpostiviesti, kun varoitusraja-arvo saavutetaan.

Lisäsääntö ilmoittaa vastaavalle tuotantohenkilöstölle, kun hälytysraja saavutetaan.

 1. Raja-arvojen (5) ja datalähteiden (6) määrittely
 2. Määrittelee, mitä sääntöä sovelletaan
 3. Määrittelee varoituksen tai hälytyksen kiireellisyyden
 4. Määrittelee sähköpostiviestien vastaanottajat
 5. Oleellisten raja-arvojen määrittely
 6. Vastaavien datalähteiden määrittely

moneo-sovelluksessa generoitu sähköpostiviesti sisältää jo seuraavat tikettitiedot:

 • Datalähde, jota vaikutus koskee
 • Arvo, joka ylitettiin tai jota ei saavutettu
 • Tiketin kiireellisyys
 • Aikaleima