You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Tuotteet
  2. Tarvikkeet
  3. Tarvikkeet konenäköantureille
  4. OPC-palvelinohjelmisto 1D/2D-koodilukijoille

OPC-palvelinohjelmisto 1D/2D-koodilukijoille

  • Yksinkertainen datan integrointi standardi-OPC-liitännän avulla
  • Tukee OPC-määrittelyjä DataAccess 1,2,3 ja OPC XML-DA Windows
  • Tukee nimialueen selailua
  • Luonteenomaisten tärinäarvojen ja valvontaparametrien käyttäjäystävällinen luku ja kirjoitus

OPC-palvelinohjelmisto 1D/2D-koodilukijoille


OPC-server-ohjelmisto monikoodilukijalle

OPC-server-ohjelmisto antaa käyttöön liittymän, jolla voidaan liittää ifm:n standardisoimat VSE-diagnoosielektroniikan ja koodilukijan tiedot ylempään järjestelmään. Ohjelmistolisenssit on jaettu neljään tasoon ja ne ovat riippuvaisia verkkoon liitettyjen laitteiden lukumäärästä.
Erilaiset OPC-client-ohjelmat työstävät OPC:n kautta käyttöön annetut tiedot siten, että erilaiset sovellutusvaihtoehdot voidaan toteuttaa.
VSE-diagnoosielektroniikan yhteydessä voidaan konfiguroidut tärinäominaisuudet ja valvontaparametrit, kuten kytkentäpisteet tai liipaisu-kierroslukusignaalit, lukea ja kuvailla.
OPC-server-ohjelmisto mahdollistaa myös koodilukijalle standardisoidun pääsyn koodattuihin lukutuloksiin ja erilaisiin parametreihin.