You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. IO-Link
  4. IO-Link-master
  5. Käyttö ohjauskeskuksessa

IO-Link - Masteryksiköt ohjauskeskuksiin

  • Liitäntä kahdeksalle IO-Link-laitteelle
  • Konedatan, prosessiparametrien ja diagnostiikkadatan luotettava siirto ohjausjärjestelmään
  • Samanaikainen tiedonvaihto ohjausjärjestelmän ja IT-maailman kanssa
  • Sisäänrakennettu web-palvelin konfigurointiin ja diagnostiikkaan
  • Kaksi Ethernet-porttia sisäänrakennetulla kytkimellä

IO-Link - Masteryksiköt ohjauskeskuksiin


Kenttäväyläyhdyskäytävällä varustettu Master-laite kytkentäkaapille

IO-Link-Master on kenttäkäyttöön soveltuva Gateway-yksikkö, jossa on yhteensä 20 tuloa/lähtöä jopa 8 IO-Link-laitteen, esimerkiksi anturien, venttiilien tai binääristen tulo-/lähtömoduulien, liittämiseen. Kaikki portit ovat konfiguroitavissa A- tai B-porteiksi ja ne toimittavat ulkoista jännitettä IO-Link-toimilaitteiden liitännälle. IO-Link-Master-laitteessa on integroitu verkkopalvelin konfigurointia ja diagnoosia varten.
Master-laitteella siirretään konetietoja, prosessiparametreja ja diagnoositietoja ohjaukseen Profinetin tai Ethernet/IP:n kautta. Jotta näitä tietoja voidaan työstää edelleen IT:llä ja tehtaasta toiseen tai jopa ympäri maailmaa, laitteessa on toinen Ethernet-portti sisäänrakennetulla kytkimellä. Tämä toinen portti mahdollistaa rinnakkaisen kommunikaatioväylän kautta ns. Y-väylän, joka on kaikkien liitettyjen IO-Link-laitteiden suora verkotus paikalliseen palvelimeen. Kiinteästi asennettu liitäntäohjelmisto LINERECORDER AGENT varmistaa kommunikaation palvelimeen.