You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Prosessianturit
  4. Paineanturit / Tyhjiöanturit
  5. Part seat -valvonta

Paineanturit / Tyhjiöanturit - Part seat -valvonta

  • Halutun etäisyyden säätö mekaanisen säätörenkaan avulla
  • Hyvä pitkäaikainen stabilisuus
  • Käyttö alhaisella syöttöpaineella
  • Kaksi kytkentäpistettä: Hieno- / karkea tunnistus ja toiminnan testaus
  • Kosketukseton mittaus mikrometrialueella

Paineanturit / Tyhjiöanturit - Part seat -valvonta


Part seat -valvonta

Part seat -valvonnan anturi PS7570 tarkastaa luotettavasti, onko työkappale tilassa ennen työstöä vai kiristettävänä.
Työstökoneissa ja työstökeskuksissa sitä voidaan käyttää työstettävän osan etsimiseen tai sen varmistamiseen, että työkappale tai työkappalekiinnitin on paikoillaan.
Anturi toimii pneumaattisen taustapaineen mittauksen periaatteella. Se mittaa virtauspainesuuttimissa olevan virtauspaineen ja asetetun referenssipaineen välistä eroa. Järjestelmä valvoo siten arvon säilymistä tai ylittämistä erittäin pienin väliajoin µm-alueella . Referenssipaine asetetaan yksinkertaisesti toistettavasti asetuskiekosta kiertämällä. Hyvin näkyvä 4-paikkainen LED-näyttö ja yksinkertainen valikko-ohjaus helpottavat tasausta, käyttöönottoa ja huoltoa.