You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Turvateknologia
  4. Turvareleet
  5. Turvapyörimisnopeusvalvonta

Turvareleet - Turvapyörimisvalvonta

  • Helppo parametrien asetus kiertokytkimen avulla
  • Käyttö erilaisten hammaspyörien kanssa
  • Valvontatoiminnot kytkettäviää päälle ja pois päältä
  • Luotettava toiminta äärimmäisissäkin käyttölämpötiloissa (min. -40 °C)
  • Kapea kotelo

Turvareleet - Turvapyörimisvalvonta


Luotettava kierrosluvun valvonta

Pyörintävahdit DD110S ja DD111S on kehitetty turvallisuuden kannalta tärkeään maksimipyörintänopeuden valvontaan. Tyypillisiä esimerkkejä on karuselleissa ja sentrifugeissa. DD111S on kehitetty erityisesti tuulivoimaloiden alhaisia kierroslukuja varten.
Kummatkin pyörintävahdit soveltuvat myös "alennettu nopeus" -käyttötavalle, esimerkiksi työstökoneisiin.
Pyörintävahdit on sertifioitu standardien EN 62061 / SIL 3 ja EN ISO 13849-1 Cat. Sertifioitu 4 / PL e:n mukaisesti. Tämä koskee myös käyttöä kun pulssigeneraattorina käytetään muita kuin turvallisuuskohdistettuja vakioantureita.
Laukaisun jälkeen turvalähtö voidaan vapauttaa jälleen käsin tai automaattisesti.