You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Paikannusanturit
  4. Kapasitiiviset anturit
  5. Käyttö korkeissa ainelämpötiloissa 250 °C saakka

Kapasitiiviset anturit - Käyttö korkeissa ainelämpötiloissa 250 °C saakka

  • Pinnankorkeus tunnistus, esim. muovikuivaimissa ja kiteyttäjissä
  • Säätö mitattavalle aineelle yksinkertaisesti painikkeen avulla
  • Tilanosoitus-LED sivulla ja takana
  • Erittäin hyvä EMC-häiriönsietokyky
  • Kestää hyvin elektrostaattisia purkauksia

Kapasitiiviset anturit - Käyttö korkeissa ainelämpötiloissa 250 °C saakka


Käyttö korkeissa ympäristölämpötiloissa aina 250°C:een asti

Kaikkialla, missä muovigranulaatteja kuljetetaan ja työstetään, valvovat kapasitiiviset anturit pinnankorkeuksia putkissa ja siiloissa sekä tarkastusikkunoiden läpi ruiskutuskoneiden lastausasemilla. Silloin anturin on tunnistettava luotettavasti monenlaisia muoveja. Toisaalta on kysymys erilaisista materiaaleista, jäännöskosteuksista ja lämpötiloista, toisaalta raaka-aineiden raekoko ja pintalaadut vaihtelevat suuresti.

Ainekohtaiset säädöt suoritetaan helposti painikkeen painalluksella. Erottamalla anturipää ja elektroniikka, voidaan pinnankorkeuden valvonta toteuttaa myös kristallisointilaitteistoissa. Anturipää on suunniteltu kyseisissä järjestelmissä vallitseviin korkeisiin lämpötiloihin. Mittauselektroniikka asennetaan korkean lämpötila-alueen ulkopuolelle. Erityisen mekaanisen rakenteensa vuoksi anturi kestää erittäin hyvin sähköstaattisia purkauksia.
Vaihtoehtojen moninaisuuden rajoittamiseksi voidaan binäärilähtö ohjelmoida avautuvaksi tai sulkeutuvaksi. Kaksi selvästi näkyvää valodiodia visualisoi raja-arvoa myös suurelta etäisyydeltä.