You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside

Forspring med IO-link

Udnyt fordelene

I dag giver ifms IO-Link-sensorer brugerne helt nye muligheder.

Der genereres for eksempel ekstra sensordata for at opnå maksimal effektivitet og omkostningsbesparelser. Det giver mulighed for procesgennemsigtighed fra maskine til ERP for at optimere din eksisterende automatisering. Derudover har IO-Link en lang række andre fordele:

Ingen tab i måleværdier

Alle måleværdier overføres digitalt. En overførsel, der er tilbøjelig til at have fejl, og beregning af analoge signaler erstattes. De digitalt overførte målte værdier kan vises direkte i styrerummet.


Analog eller digital med IO-Link
 

I dag:
Analoge sensorsignaler er digitaliseret via A/D-konvertere og skaleres i PLC’en.
Det fører til unøjagtigheder i den faktiske måleværdi.

IO-Link
Målte værdier overføres digitalt fra sensoren til controlleren.
Den overførte værdi er derfor altid identisk med den målte værdi.

LR-niveausensoren bruges til at måle niveauet på en hydraulisk power pack. Indstillingen af alle parametre og programmering af koblingspunkterne kan foretages via to programmeringsknapper eller IO-Link. Ved udskiftning kopieres parametrene automatisk til den nye sensor. De skal ikke indtastes manuelt.

Adskillige måle værdier

For processtyring som i kølekredsløb er det ofte tilfældet, af flere procesværdier registreres og behandles i controlleren. Derfor er et konventionelt målepunkt udstyret med flere sensorer, f.eks. en flowmåler, mængdemåler og en temperatursensor. IO-Link-sensorer kan måle mere end én procesværdi og overføre dem digitalt. Sensoren overfører nøjagtigt gennemstrømningshastigheden, den samlede mængde og de gennemsnitlige temperaturværdier digitalt via et standard tre-lederkabel. Det er ikke nødvendigt med flere sensorer, så tiden til teknik og installation reduceres væsentligt. Acyklisk tilgåede fejlfindingsdata, f.eks. mindste- og maksimalværdier, muliggør vedligeholdelse på baggrund af tilstanden.