You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Proces sensorer
  4. Kalibrerings check teknologi: Temperatursensoren, som kontrollerer sig selv

Kalibrerings check teknologi: Temperatursensoren, som kontrollerer sig selv

  • Øjeblikkelig notifikation om præcisionsafvigelser
  • Øget kvalitetssikring imellem kalibreringsintervaller
  • Robust design til permanent præcise målinger selv i krævende omgivelser

Forbedret ydeevne takket være IO-Link

  • Transparent sensorovervågning takket være logningen af diagnostiske værdier
  • Simuleringsfunktion simplificerer installationen

Maksimal driftssikkerhed til temperaturfølsomme processer
Takket være den forbedrede inline-kalibreringsproces, opnår TCC en præcision på ± 0,2 K i hele måleområdet. Derfor egner den sig perfekt til brug i temperaturfølsomme processer som for eksempel levnedsmidler, gummi eller carbonbearbejdning. Herudover sikrer TCC en fejlfri proces og en høj produktkvalitet ved at overvåge sin egen driftssikkerhed permanent. Hvis sensoren afviger fra de individuelt definerede toleranceværdier eller hvis sensoren ikke fungerer korrekt, sender den et signal via den tydeligt synlige lysdiode og det diagnostiske output.

Robust design til lang tids brug
Takket være dens fuldsvejsede og tætnede hus og et nyt måleprobe design, tåler TCC permanente eksterne påvirkninger som fugt, termiske og mekaniske stød og vibrationer.

Permanent statustjek
Takket være kalibrerings check teknologien kontrollerer TCC dens egen drift-reaktion permanent. Sensoren sammenligner temperaturværdien med referenceværdien, der måles samtidig. Hvis afvigelsen er uden for toleranceområdet, som kan indstilles mellem 0,5 og 3 K, leverer TCC et optisk signal og sender en meddelelse til en central styreenhed via IO-Link og det diagnostiske output. Det samme gælder i tilfælde af alvorlige fejl.

Kvalitetssikring takket være hændelsesrelaterede tiltag
Særligt når det gælder produktionsprocesser, hvor præcise temperaturværdier er afgørende for produktkvaliteten, er det vigtigt at de målte værdier er helt præcise. TCC giver anlægsoperatører mulighed for at tage hændelsesrelaterede tiltag i tilfælde drifts – i stedet for at vente til det næste planlagte kalibreringsinterval. Det reducerer risikoen for at miste hele produktionspartier på grund af fejlbehæftede produktionstemperaturer.

Transparent sensorkommunikation
Visuel og digital visning: TCC viser den aktuelle status på en simpel og klar måde. Hvis lysdioden på sensoren er grøn, fungerer enheden driftssikkert. Blå viser en temperaturafvigelse uden for toleranceområdet. Rød indikerer en alvorlig driftsforstyrrelse som f.eks. en fejl i hovedmålingelementet. Herudover gemmer TCC automatisk alle de data, der er nødvendige for at sikre konsistent dokumentation via IO-Link: installationsdato, driftstimer, temperaturhistogram samt logbøger om hændelsesmeddelelser (driftstimer og hændelsesnummer) og kalibrering check status (driftstimer, temperaturværdi, drift-værdi, grænse og status).

Simuleringstilstand: Vær på den sikre side allerede før installationen
Værdien, som TCC skaber en meddelelse ud fra, kan defineres via softwaren. I simuleringstilstanden kan bl.a. procestemperaturen og referencetemperaturen vælges frit for at kontrollere, om sensoren er integreret korrekt i styreenheden. Denne processimulering kompletterer det høje driftssikkerhedsniveau, som TCC giver.