You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
 1. Startside
 2. Produktnyheder
 3. Positions sensorer
 4. Magnetisk positionssensor og tilstandsovervågning i ét hus

Magnetisk positionssensor og tilstandsovervågning i ét hus

Kontinuerlig detektering af ferromagnetiske objekter og detektering af meget små ændringer i tasteområdet takket være en høj opløsning

 • Høj maskin oppetid: Signaler bliver forringet, når tasteafstanden nedsættes
 • Forebyggende vedligeholdelse: registrerer graden af tilsmudsning i koblingszonen
 • Overvåger værktøjernes levetid: integreret driftstids- og koblingscyklus-tæller
 • Hurtig applikations specifik koblingspunktindstilling

Magnetisk positionssensor og tilstandsovervågning i ét hus
Den nye intelligente ifm sensor signalerer det, som normalt først for sent bliver tydeligt. Dens høje opløsning giver sensoren mulighed for at detektere selv små ændringer i koblingsområdet. Udover dens positionssensorfunktioner giver den også ekstra informationer til tilstandsbaseret vedligeholdelse i brugerens installation. MQ2 detekterer kontinuerligt ferromagnetiske objekter foran den aktive overflade. Den signalerer tilsmudsning via IO-Link, når den aktuelle værdi overskrider den fastsatte grænse, så rengøringen kan blive igangsat. Det samme gælder ændringer i koblingsområdet, der f.eks. er forårsaget mekanisk slid. Den integrerede driftstids- og koblingscyklus-tæller giver mulighed for at signalere, hvis det valgte antal koblingsoperationer er nået, hvorved målrettet vedligeholdelse af værktøjer kan igangsættes.

”For tæt“ funktion
To IO-Link koblingspunkter kan nemt indstilles via LR Device-softwaren. Sensorens første koblingspunkt bliver aktivt, og de orange lysdioder lyser, når emnet er på den valgte afstand (f.eks. 300 cifre). Hvis afstanden er mindre (f.eks. 100 cifre), er emnet kommet usædvanligt tæt på, hvilket indikerer slid på anlægget, f.eks. bøjning af nøgle. I det tilfælde bliver koblingspunktet aktivt, hvilket tilkendegives via IO-Link. Det giver brugeren tilstandsbaseret vedligeholdelse

Fordelene ved IO-Link

 • sæt to forskellige koblingspunkter for at opdage hvis maskinens indstillinger driver, f.eks. forårsaget af slid eller tilsmudsning.
 • Tilkoblingsforsinkelse for at skelne mellem tilsmudsning og et objekt, der nærmer sig
 • integreret driftstids- og koblingscyklus-tæller til målrettet værktøjsudskiftning
 • nem konfiguration via laptop, uden at du er nødt til at gå ind i installationen
 • anlægs- og lokationsidentifikation, der sikrer nem lokalisering af sensoren i områder, der er svært tilgængelige
 • displayet giver mulighed for nem aflæsning af ”sundhedsstatussen“ uden for maskinen