You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
  1. Produktnyheder
  2. Sensorer
  3. Præcis og pålidelig: radarniveausensor med IO-Link

Præcis og pålidelig: radarniveausensor med IO-Link

  • 80 GHz frekvens muliggør niveaumåling med millimeterpræcision på op til 10 meter
  • Måleprincip uden kontakt: ingen fejlfunktioner på grund af aflejringer eller slid
  • Certificeret til brug inden for de hygiejniske områder
  • Enkel installation og vedligeholdelsesfri drift
  • Fjernindstilling af sensorparametre og niveauovervågning via forbindelse til IT-systemet

Fejlfri overvågning af store tanke

Med LW2720 niveausensoren kan niveauer for flydende væsker i tanke med en højde på op til 10 meter overvåges præcist og uden blinde områder. Radarmåleprincipperne uden kontakt forebygger fejlfunktioner eller fejl ved sensoren, der forårsages af klæbning af viskose medier eller skader fra blandere.
80 GHz frekvensen, der anvendes, sikrer stabile og præcise måleresultater, selv hvis der er damp eller kondensat i tanken. Sensoren er designet til brug inden for hygiejniske områder, så også CIP og SIP processer eller anvendelsen af spraykugler ikke påvirker dens korrekte funktion.

Større pålidelighed takket være IO-Link

Den effektive LW2720 pakke fuldendes med de følgende komfortfaktorer: Sensorinstallation tager kun nogle få minutter, og sensorparametre kan indstilles på en pålidelig måde og kan fjernudlæses via IO-Link.

Præcis og pålidelig: radarniveausensor med IO-Link

Fejlfri overvågning af store tanke

Med LW2720 niveausensoren kan niveauer for flydende væsker i tanke med en højde på op til 10 meter overvåges præcist og uden blinde områder. Radarmåleprincipperne uden kontakt forebygger fejlfunktioner eller fejl ved sensoren, der forårsages af klæbning af viskose medier eller skader fra røreværker.

Tilbehør