You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08

Mobil datahukommelse til IO-Link: lille størrelse, stor kapacitet

  • 128 kB giver tilstrækkelig hukommelseskapacitet til relevant data og historik
  • Procesrelevant information er til rådighed lokalt
  • Digital typeetiket: enkel registrering af komponenter til PLC´en, der kan udskiftes

Forbedret ydeevne takket være IO-Link

  • COM3-grænsefladen sikrer hurtig dataoverførsel

Lokal udveksling af information i anlæggets netværk

Den eksterne IO-Link-hukommelse DSU er en universel, mobil enhed til lokal dataoverførsel. Når den lille enhed forbindes til en IO-Link-master bliver de gemte data tilgængelige for alle tilsluttede modtagere. Hvis den for eksempel anvendes som en digital typeetiket til et udskifteligt værktøj, er PLC´en selv i stand til med sikkerhed at identificere værktøjet, hente information om antallet af driftstimer og gøre operatøren opmærksom på, at det er tid til service for dermed at forhindre beskadigelse af værktøjet eller emnet. Under drift bliver data kontinuerligt gemt i hukommelseshistorikken. Takket være COM3-grænsefladen foregår det med 230,4 kb pr. sekund. 128 kB i alt giver rigelig plads til alle relevante data.

Konfiguration og læsning af data ved brug af moneo|configure

DSU100 er en 128 kB FRAM-dataopbevaringsenhed, der fungerer som lagerenhed i industrielle miljøer. Parameterindstilling og dataudveksling sker via den integrerede IO-Link-grænseflade og kan for eksempel foregå via moneo|configure-softwaren, selv om systemet ikke er i drift.

Beskrivelse af teknologien

DSU100 er en 128 kB FRAM-dataopbevaringsenhed, der fungerer som lagerenhed i industrielle miljøer. Parameterindstilling og dataudveksling sker via den integrerede IO-Link-grænseflade og kan for eksempel foregå via moneo|configure-softwaren, selv om systemet ikke er i drift.

Enhedsspecifik information

Oplysninger om den nødvendige IODD til konfiguration af enheden, detaljeret information om struktur af procesdata, diagnostisk information, parameteradresser og nødvendige oplysninger om krav til IO-Link-hardware og software kan findes på www.ifm.com

Enhedens forskellige driftsarter

Enheden understøtter forskellige driftsarter, f.eks. læsning af enhedens specifikke og globalt unikke UID, læsning og skrivning af op til 28 byte data i én IO-Link-cyklus og læsning og skrivning af større datamængder, hvor begrænsningen af længden normalt kun udgøres af PLC´en. Der kan defineres automatisk adgang til hukommelsesnøglen under drift ved brug af mange forskellige kommandoer, der regulerer og styrer læse- og skriveadgang.