You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08

Ingen omveje: Ventilsensor forbundet direkte med styreventilen

  • Mindre netværkskompleksitet på grund af den direkte styring af styreventilen
  • Selvdiagnosticering af slid, tilstopning eller aflejringer, til vedligeholdelse, der er skræddersyet efter dine behov

Forbedret ydeevne takket være IO-Link

  • Lysdiode blinkemode til hurtig visuel sensorlokalisering
  • Indstilling af slutposition med bare ét klik, der giver en endnu hurtigere ibrugtagning

Direkte forbindelse reducerer ledningsføringen
MVQ201 overvåger kontinuerligt ventilens position til nærmeste grad. Med “Auto teach“ funktionen programmeres og køres der automatisk til slutpositionerne. Styreventilen kan nemt tilsluttes via den separate M12 tilslutning og styres via IO-Link. Det reducerer ledningsføringen og installationskompleksiteten – hvorved eventuelle fejlkilder reduceres.

Brugervenlig statusanmodning, vedligeholdelsesoplysninger i god tid
De definerede ventilpositioner meddeles via to koblingsudgange og via de klart synlige statuslysdioder. Sensoren overvåger for ændrede lukketider, som indikerer slid, aflejringer eller tilstopninger på grund af fremmedlegemer, og sender informationer herom via IO-Link. Det giver mulighed for behovsorienteret vedligeholdelseplanlægning eller øjeblikkelig fejlafhjælpning. Det bidrager til at undgå lange og omkostningstunge nedetider. For at gøre lokaliseringen nem, lyser den valgte enhed grønt i flash-mode.

Direkte forbindelse til styreventilen
MVQ201 har en separat M12 forbindelse for direkte forbindelse til styreventilen, som nemt kan kontrolleres via IO-Link. Den korte kabelvej gør installationen lettere og reducerer risikoen for fejl under datatransmissionen. Herudover leverer IO-Link ekstra informationer, f.eks. om ændrede lukke- og åbnetider for ventilen, på grund af aflejringer eller slid. De kan viderebearbejdes enten i SMART OBSERVER eller styreenheden. Det giver mulighed for tilstandsbaseret vedligeholdelse og rengøring af anlægget og forebyggelse af bekostelig uplanlagt nedetid.