You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08

Effektivt digitalt retrofit med den nye IO-Link data-splitter

  • Plug & play giver mulighed for efterfølgende integration uden at skifte installationen
  • Hurtig levering af sensordata til overordnede IoT/cloud-systemer
  • Perfekt support til service- og vedligeholdelsespersonale

Forbedret ydeevne takket være IO-Link

  • Nem udskillelse af relevant IO-Link data til effektiv diagnose eller procesovervågning

Aktuel status i feltet
I gamle installationer sendes analoge eller digitale udgangssignaler fra sensorer for det meste direkte til styreenheders standard-inputkort og viderebehandles her. Moderne sensorer er normalt udstyret med IO-Link. Det betyder, at de også overfører relevante data, som ville gå tabt i konventionel brug.

Udnyt fremtidens fordele i dag
Med IO-Link data-splitteren er der nu mulighed for anlægsuafhængig overvågning i et konventionelt system, der tidligere foregik i SIO tilstanden. Styreenhedsrelaterede udgangssignaler sendes stadig i SIO tilstand til styreenhedens input. Herudover måles og overføres procesværdien og andre sensordata via IO-Link til overordnede systemer (Smart Observer, cloud). Sensorparametrene kan f.eks. indstilles med LR enhedssoftwaren og en passende IO-Link master.