• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed

Fra jord-til-bord

Automationsløsninger til morgendagens fødevareforsyning

Fødevare- og landbrugsindustrien står over for stadig flere udfordringer. Ud over at levere tilstrækkeligt med fødevarer og produkter af høj kvalitet til en stigende verdensbefolkning, bliver dyrevelfærd, bæredygtig miljøforvaltning, samt reduktion af energi- og vandbehovet mere og mere vigtigt. ifm har leveret produkter og løsninger i denne udfordrende sektor i mange år. Vores nye Food Magazine giver et klart overblik over vores omfattende produktsortiment. Eksempler på applikationer, personlige udtalelser fra kunder og ifm-eksperter, samt succeshistorier giver alle en interessant introduktion til ifm-løsningernes verden. Yderligere detaljer og andre emner på vores hjemmeside kan tilgås via QR-kode.

Jord-til-bord strategier har indtaget en central scene i fødevareindustrien og understreger vigtigheden af etiske, sunde og bæredygtige værdikæder. For at bevare rentabiliteten og samtidig møde udfordringerne er producenterne under pres for at forbedre produktiviteten på tværs af forskellige fronter. Dette omfatter øget fødevareproduktion, sikring af dyrevelfærd, bevarelse af et bæredygtigt miljø og reduktion af energiforbrug og vandspild. For at løse disse presserende problemer kræver industrien løsninger, der bringer vitale forbedringer på følgende områder:

Bæredygtighed

Bæredygtighed i fødevareproduktion omfatter en holistisk tilgang til harmonisering fra marken til produktion og distribution, samtidig med at miljøpåvirkningen mindskes og langsigtet velvære fremmes. Det involverer omhyggelig styring af ressourcer og processer for at opnå energieffektivitet, ressourceoptimering, affaldsreduktion, innovative produktionsteknikker og løbende forbedringer.

Effektivitet

Effektivitet i fødevareproduktion er en strategisk og systematisk tilgang, der har til formål at optimere processer, ressourceforbrug og overordnet driftseffektivitet for at opnå højere produktivitet, reducere omkostninger og forbedre produktkvaliteten. Gennem bedre effektivitet kan fødevareproducenter opnå en konkurrencefordel, reducere miljøpåvirkningen og bidrage til en mere bæredygtig og modstandsdygtig industri.

Fødevaresikkerhed

Fødevaresikkerhed i fødevareforarbejdning betyder, at automatiserede systemer, teknologier og processer, der anvendes i fødevareproduktion, opretholder og endda forbedrer sikkerheden og kvaliteten af de endelige produkter. De sensorer, der bruges i processen, kan selv overvåge deres status for at sikre nøjagtighed og pålidelighed, når de opfylder fødevaresikkerhedsstandarder. Holistiske digitaliseringsløsninger​ kan forbedre sporbarheden ved nøjagtigt at registrere og spore strømmen af ingredienser og produkter.​

Producent

Udstyr til dyrkning og opdræt

Forarbejdning

Udstyr til forarbejdning

Emballage

Udstyr til emballeringsprocessen

Kølekæden

Udstyr til kølerum

Emneside fødevareindustri og landbrug

Fra bedrift til bord: For at få fødevarer bragt fra producenten til forbrugeren i en uformindsket kvalitet skal hele processen og forsyningskæden også være af den højest mulige kvalitet og sikkerhed. ifm hjælper fødevareindustrien og landbrugssektoren med holistiske løsninger, der er specielt udviklet til fødevareproduktion.

For at downloade magasinet bedes du give os følgende oplysninger:

Fortrolighedspolitik og nyhedsbrev

Her finder du vores databeskyttelsesbestemmelser.