You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Produkter
  2. IO-Link
  3. IO-Link enheder
  4. IO-link - Elektronisk 24 V DC automatsikring

IO-link - Elektronisk 24 V DC automatsikring

  • Til permanent overvågning af det 24 V sekundære kredsløb
  • Pålidelig slukning i tilfælde af fejl
  • Modulær og selektiv beskyttelse af maskiner og anlæg
  • Tydeligt synlige LED'er der viser kapacitetsudnyttelse, udløsning og drift
  • Med IO-Link til transmission af signaler og diagnose

IO-link - Elektronisk 24 V DC automatsikring


IO-link - elektroniske 24 V DC-sikringer

Elektroniske 24 V DC-sikringer overvåger permanent sekundærstrømkredsen og frakobler den pålideligt i tilfælde af fejl. Anvendelsen af disse elektroniske automatsikringer muliggør for eksempel frakobling af strømkredse med stor ledningslængde i tilfælde af overbelastning, hvor mekaniske automatsikringer tit ikke udløser.
Systemet er opbygget modulært og består af et forsyningsmodul og sikringsmoduler, der kan forbindes med dette. Ved hjælp af en knap kan hver enkelt sikringsmodulkanal til- eller frakobles eller tilbagestilles separat. Derudover kan modulet også anvendes og parametreres via IO-link. Alle informationer overføres direkte til den tilsluttede IO-link-master. Desuden overføres diagnoseinformationer, f.eks. hvilken automatsikring der er udløst, og antallet af udløseforløb pr. sikring. Også tilkoblingen af enkelte strømkredse efter hinanden til ibrugtagning eller genindkobling efter et afhjulpet fejltilfælde kan foretages udefra via IO-link.
Softwaren LINERECORDER SENSOR muliggør visualisering, overføring og arkivering af parameterposterne.