You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Produkter
  2. IO-Link
  3. IO-Link enheder
  4. IO-Link - Displays

IO-Link - Displays

  • Til visning af op til fire procesenheder
  • Nem integration i hver IO-Link-struktur
  • Fleksibel tilpasning af displayet, også under drift
  • Lysstyrke, orientering og baggrundsfarve kan tilpasses

IO-Link - Displays


IO-link-displays

IO-link-displayet er beregnet til visning af procesværdier, tekster og meldinger, som stilles til rådighed af den tilsluttede IO-link-master.
Den viser op til fire tildelte procesværdier samt alarmer og advarsler. Til et hurtigt overblik kan der anvendes klartekst og valgfrit foretages en farveændring af tekst og baggrund. Ved hjælp af knapper kan brugeren aktivere styringsmuligheder
i PLC'en eller bekræfte meldinger.
IO-link-displayet tilsluttes til en IO-link-master og styres via PLC. Til konfigurationen kræves ingen særlig PC-software. Tekster og indstillinger kan udføres via et IO-link-værktøj såsom LINERECORDER SENSOR.