• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. IO-Link

IO-link

IO-link er et producentuafhængigt punkt-til-punkt-kommunikationssystem til tilslutning af sensorer og aktuatorer til et automatiseringssystem.
Et IO-link-system består af en IO-link-master og en eller flere IO-link-enheder. IO-link-masteren er interfacet til styringen eller til feltbusniveauet, og den kommunikerer med de tilsluttede IO-link-enheder.
Med IO-link overføres koblingssignaler fra binære sensorer, procesværdier fra analoge sensorer og deres parametre pålideligt, rent digitalt og baserende på et 24 V-signal. På den måde undgås især måleværdifejl i forbindelse med overførslen og omregningen af analoge signaler.
Via IO-link kan der overføres flere procesværdier eller parametre fra en enhed samtidig via en uskærmet standardledning.
IO-link er standardiseret internationalt og fungerer med alle gængse feltbusser og styringer.