You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Produkter
  2. Tilstands overvågning
  3. Pulse evaluering
  4. Niveauovervågning

Niveauovervågning

  • Beskyttelse af en tank mod at flyde over eller løbe tør
  • Til pålidelig slitagebeskyttelse af pumper og ventiler
  • Forsinket tænding som kan indstilles op til 10 sekunder
  • Forsinket slukning som kan indstilles op til 60 minutter
  • Hurtig og tidsbesparende skinnemontering

Niveauovervågning


Påfyldningsniveauovervågning

Evalueringsenheden til niveauregulering regulerer påfyldningsniveauer i tanke og beholdere og beskytter på den måde f.eks. mod overløb, tørløb og lækage. Enheden modtager signaler fra en ekstern sensor og kobler sine udgange i henhold til de indstillelige indgangs- og udgangsforsinkelser.
Sortimentet omfatter enheder til tilslutning af en sensor eller to sensorer.
Ved niveaureguleringen med én sensor overvåges det øverste grænseniveau på en tank med en kapacitiv sensor. Når påfyldningsniveauet nås, giver sensoren et signal til evalueringsenheden. Denne lukker tilløbsventilen i det indstillede tidsrum for at modvirke en overfyldning.
Niveaureguleringen med to sensorer er en typisk topunktsregulering. Til beskyttelse mod tørløb af en pumpe er der anbragt to kapacitive sensorer på tanken. Hvis det nedre påfyldningsniveau nås, giver sensoren et signal til evalueringsenheden. Denne kobler med relæudgangen en pumpe fra, som mediet normalt pumpes ud af tanken med. Når det øverste påfyldningsniveau nås, kobler den anden sensor, som er anbragt der. Relæet i evalueringsenheden kobler til igen, og pumpen startes.