You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Produkter
  2. Tilstands overvågning
  3. Pulse evaluering
  4. Industrielle timere

Industrielle timere

  • Tydeligt læsbart LED-display med 6 cifre
  • Versions i AC eller DCV
  • Høj indgangsfrekvens
  • Analog udgang eller digital udgang til overvågning

Industrielle timere


Stopur og tidsmåling

De multifunktionelle displays er beregnet til visning og analyse af impulssekvenser. Ved hjælp af den programmerbare skaleringsfaktor kan der ud fra den indgående impulsfrekvens f.eks. beregnes og vises omdrejningstal, hastigheder, styktal eller gennemløbstider. Enhedens funktion kan tilpasses ved at indstille forskellige parametre til den pågældende applikation. Ud over displayet omfatter ifm-sortimentet varianter med analog udgang eller med to koblingsudgange, der kan indstilles uafhængigt af hinanden.