You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Produkter
  2. Tilstands overvågning
  3. Pulse evaluering
  4. Slip overvågning

Slip overvågning

  • Et koblingsudgang til rotationshastighed og en til slipovervågning
  • Høj indgangsfrekvens op til 60.000 pulser/minut
  • Forskellige konfigurerbare overvågningsfunktioner
  • Tydeligt læseligt, oplyst OLED-display
  • Stort driftstemperatur interval

Slip overvågning


Slipovervågning

Som slip betegner man forskellen i omdrejningstallet mellem den drevne og den ikke drevne ende af en drivlinje. Omdrejningstalsforskelle kan opstå, fordi en kobling, en kilerem eller et drivbånd glider igennem. Slip-monitoren beregner den procentuelle omdrejningstalsdifference og kobler, når grænseværdien nås. Signalet kan anvendes til frakobling af anlægget for på den måde at undgå slid eller beskadigelser på grund af friktionsvarme.
Det er muligt at overvåge for to separate grænseværdier for slip og omdrejningstal. Overvågningen af omdrejningstallet kan både indstilles på overskridelse og på underskridelse af grænseværdierne.