You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Temperatur sensorer
  4. Temperatur plugs

Temperatur plugs

  • Lille, let hus med M12-tilslutninger
  • Reduceret monteringskompleksitet og færre fejlkilder
  • Skalerbar evaluering af temperatursensorer
  • Status-LED til signalering af driftsstatus
  • Fuld indstøbning og robust tilslutningsteknik til høj vibrationsbestandighed

Temperatur plugs


Temperatur-plugs

Temperatur-plugen er en målesignalomformer til temperatursensorer og modstandstermometre. I forbindelse med pindsensorer i serierne TT og TM og iskrunings- og kontaktsensorer i serien TS overvåger den pålideligt temperaturen på flydende og gasformige medier i beholdere, tanke og rørledninger og på husoverflader.
Ved at anvende temperatur-plugen TP bortfalder ledningsføringsarbejdet, og monteringsarbejdet reduceres betydeligt i forhold til almindelige hoved- eller DIN-skinnetransmittere. Hyppige fejlkilder, som for eksempel forkert tilslutning af en temperatursensor via kabelklemmer, undgås ved at anvende standard-M12-stikforbindere.
Det kompakte hus muliggør anvendelse under trange monteringsforhold.
Sensoren kan parametreres via IO-link, f.eks. ved hjælp af USB-interface. Softwaren LINERECORDER SENSOR muliggør visualisering, overføring og arkivering af parameterposterne.