• Produkter
 • Brancher
 • IIoT & løsninger
 • Serviceydelser
 • Virksomhed
 1. Produkter
 2. Sensorer
 3. Ultrasonicsensorer

Ultrasonicsensorer

 • Registrering uden kontakt uafhængigt af objektets farve, gennemsigtighed eller overfladeegenskaber
 • Meget stort registreringsområde
 • Intuitiv indstilling af registreringsområde via trykknap eller IO-Link
 • Med programmerbar koblingsudgang og skalerbar analog udgang
 • Tydeligt synlig LED der viser skiftestatus og ekko

Ultralydsensorer

Ultralydsensorer er beregnet til pålidelig positionsdetektering og præcis kontinuerlig afstandsmåling til faste, pulverformede og flydende medier. De sender og modtager lydbølger i ultralydområdet. Det objekt, der skal registreres, reflekterer lydbølgerne, og afstanden beregnes med sendetidsmålingen. Den berøringsfri registrering sker uafhængigt af objektets farve, transparens, overfladebeskaffenhed og glansgrad. På den måde kan for eksempel boblepakninger inden for emballageteknik eller transparente plastskåle i fødevareindustrien detekteres pålideligt.
Også under omgivelsesbetingelser med kraftig forurening, støv eller tåge registrerer enhederne objekter pålideligt og fejlfrit.
ifm-ultralydsensorer giver i en kompakt konstruktion et særlig lille blindt område, store tasteafstande og en høj opløsning.
Produktsortimentet omfatter enheder med programmerbar koblingsudgang, analog udgang eller en kombination af de to udgange. Indstillingen af udgangsfunktionen, koblingspunkterne og måleområdet foregår afhængigt af varianten intuitivt med et tryk på en knap direkte på enheden eller ved at forbinde teachindgangen med spændingsforsyningen (ledningsteach).
Derudover fås der sensorer, der også kan parametreres via IO-link, f.eks. ved hjælp af USB-interface. Softwaren LINERECORDER SENSOR muliggør visualisering, overføring og arkivering af parameterposterne.