1. Startside
  2. Produkter
  3. Proces sensorer
  4. Flow vagte, -switche / -transmittere
  5. Vortex flow meter med display

Vortex flow meter med display

  • Indbygget temperaturmåling
  • Farvedisplay som kan drejes
  • Procestilslutningen kan roteres for optimal justering
  • Rød/grøn farveændring for procesværdier
  • Kan bruges til vand med og uden ledningsevne (deioniseret vand)


Vortex-flowsensorer med display

Flowsensorerne i serien SV overvåger vandbaserede flydende medier. De registrerer de to processtørrelser gennemstrømningsmængde og medietemperatur. De anvendes ofte i kølekredsløb f.eks. i stålværker, i automobilindustrien og i glasfremstilling.
Sensorerne fungerer efter Vortex-måleprincippet. Det strømmende medium frembringer afhængigt af hastigheden skiftende hvirvler ved en forhindring, der er monteret i målerøret. Disse hvirvler er en pålidelig indikator for gennemstrømningsmængden. Vortex-princippet er næsten uafhængigt af tryk- og temperaturudsving i mediet.
Enhederne har et tydeligt display til visning af procesværdierne. Den aktuelle strømning og temperatur udlæses enten som analogt signal, som frekvenssignal, koblingsudgang eller via IO-link.
Parametreringen foretages direkte via knapperne på sensoren. Derudover kan sensoren også parametreres via IO-link, f.eks. ved hjælp af USB-interface. Softwaren LINERECORDER SENSOR muliggør visualisering, overføring og arkivering af parameterposterne.