You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08

Med succes frem mod energiomstillingen ved hjælp af vindenergi

Vindenergien spiller en central rolle i forbindelse med strømproduktionen med vedvarende energikilder. Der drives vindenergianlæg i alle jordens klimazoner – på havet (offshore), i nærheden af kysten og i det indre af landet (onshore). De er ofte udsat for ekstreme miljøpåvirkninger, som f.eks. saltvand eller temperatursvingninger.