• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Bezdrátová cesta k Průmyslu 4.0

Ještě nikdy nebylo shromažďování a využívání relevantních údajů tak důležité. Pouze optimální přehled o strojích, systémech a zařízeních vám umožní přijímat správná rozhodnutí pro údržbu a řízení výroby a provádět optimalizační opatření. Bezdrátová komunikace přes Bluetooth Mesh vám ušetří čas při integraci.

Možnosti technologie Bluetooth Mesh

Bezdrátová cesta k Průmyslu 4.0
Použijte Bluetooth Mesh k modernizaci systémů, otevřete si cestu k Průmyslu 4.0 a vytvořte další komunikační kanál - bez další kabeláže a bez zásahu do řídicího systému.
Integrace až 50 zařízení
Do systému Bluetooth Mesh lze integrovat až 50 zařízení IO-Link. To znamená, že můžete snadno rozšiřovat systém podle potřeby.
Vyhodnocení a využití dat ze senzorů v IIoT
Data ze senzorů lze snadno načíst pomocí Bluetooth Mesh (MQTT/JSON) a zpracovat v aplikaci IIoT. Naše IIoT platforma moneo je pro tento úkol ideální. Integrace je rychlá a snadná bez použití kódu – stačí zapojit a pracovat.
Zabezpečení dat
Ochrana heslem zajišťuje bezpečnost vašich dat.
  1. Senzory a aktuátory
  2. Adaptér Bluetooth Mesh
  3. PLC (volitelně, stávající kabeláž zůstává zachována)
  4. Základnová stanice Bluetooth Mesh
  5. Aplikace IIoT

Komponenty systému Bluetooth Mesh

Systém Bluetooth Mesh se skládá až z 50 adaptérů Bluetooth, které lze spárovat se základnovou stanicí. Adaptéry jsou připojeny ke snímačům IO-Link (nezávisle na výrobci) a přenášejí procesní data do základnové stanice prostřednictvím Bluetooth. Pokud je základna mimo dosah adaptéru, jeden nebo více adaptérů funguje jako prostředník a předává informace. Pomocí jádra IoT Core od ifm a MQTT/JSON přenáší základna data ze senzorů do navazujících systémů IIoT.

Například do IIoT platformy moneo společnosti ifm. moneo umožňuje integrovat základnovou stanici pomocí několika kliknutí a ukládat, analyzovat a zpracovávat příchozí data. To vám nabízí maximální flexibilitu a škálovatelnost.
Nezapomeňte: Předzpracovaná data lze předávat ze systému moneo pomocí příslušných konektorů pro cloudové systémy nebo prostřednictvím MQTT a OPC UA.

Užitečná informace: V případě dodatečné montáže se signál SIO snímače přenáší do řídicí jednotky beze změny.

Integrace Bluetooth Mesh

Příklady použití

Modernizace pro účinné monitorování energie

Výrobce pečovatelských výrobků používá k měření spotřeby stlačeného vzduchu v různých částech svého systému snímače průtoku SD od společnosti ifm. Následná analýza pomáhá zákazníkovi včas odhalit netěsnosti nebo opotřebení kompresoru, přijmout opatření a ušetřit peníze.

Pro následnou integraci distribuovaných senzorů do IIoT byl použit systém Bluetooth Mesh. To pomohlo výrazně snížit náklady zákazníka na modernizaci: Místo připojení senzorů k IT úrovni pomocí dlouhých kabelů (přes 30 metrů) stačilo připojit adaptéry Bluetooth k senzorům IO-Link a spárovat adaptéry se základnovou stanicí. Základna předává data platformě IIoT moneo k další analýze a teprve poté jsou výsledky přeneseny do systému řízení spotřeby energie.

Kontrola stavu systému

Za účelem průběžného sledování stavu velkých ventilátorů měří zákazník z automobilového průmyslu pomocí senzorů ifm parametry vibrací a teplotní křivku. Oba parametry slouží jako základ pro získání spolehlivých informací o požadavcích na údržbu ventilátorů. Za tímto účelem jsou data vyhodnocována prostřednictvím IIoT platformy moneo společnosti ifm. Na základě získaných informací lze včas odhalit hrozící poškození a zabránit selhání systému. Potřebnou údržbu lze navíc naplánovat takovým způsobem, aby se prostoje výrobního zařízení snížily na minimum.

K integraci senzorů do úrovně IIoT byl použit systém Bluetooth Mesh. Protože bylo zapotřebí jen malé úsilí, implementaci provedl zákazník. Je možné se vyhnout dlouhým odstávkám, složité kabeláži a dodatečným nákladům na externí poskytovatele služeb.

Bluetooth Mesh pro dočasné a snadné monitorování

Zákazník z potravinářského průmyslu hledal flexibilní a dočasné řešení pro detekci a digitální vyhodnocení vypouštění separátorů a souvisejících tlakových rázů. Bylo zapotřebí jednoduché a rychle implementovatelné řešení, které by umožnilo snadné připojení měnících se měřicích bodů na úroveň IIoT pro sběr dat. Použití technologie Bluetooth Mesh splňuje všechny výše uvedené požadavky zákazníka. Adaptér Bluetooth lze flexibilně přišroubovat na požadovaný měřicí bod a poté lze procesní hodnoty přenášet do aplikace IIoT prostřednictvím MQTT/JSON a převést je na informace. Změna zapojení není nutná.

Na základě prvních pozitivních zkušeností a poté, co se zákazník přesvědčil o výhodách digitálního bezdrátového sběru dat, plánuje nyní přidat do systému další měřicí body, které budou trvale přenášet data na úroveň IIoT prostřednictvím Bluetooth Mesh.

Dobré důvody pro Průmysl 4.0

Kdy je Bluetooth Mesh tím správným systémem?

Bluetooth Mesh je ten správný systém, pokud chcete modernizovat stávající zařízení vybavené senzory IO-Link a využívat výhod Průmyslu 4.0. Konkrétně to znamená, že procesní data jsou zaznamenávána a vyhodnocována na úrovni IT s podporou softwaru a že příslušné informace jsou získávány pro optimalizaci procesu. Díky použité technologii Bluetooth to lze provést bez dodatečné kabeláže a bez narušení komunikace mezi snímačem a řídicí jednotkou.

Často kladené otázky

moneo blue: Aplikace

Aplikace k nastavení parametrů a diagnostiky pro IO-Link zařízení ve výrobě pomocí mobilu