You probably do not come from: Czech Republic. If necessary, change to: United States

Váš start do světa IO-Link

Využijte výhody

Se senzory s IO-Link od ifm uživatel získává zcela nové možnosti.

Například jsou ze senzoru generovány další informace pro dosažení maximální efektivity a úspor nákladů. To přispívá k transparentnosti procesů od stoje po ERP k optimalizaci stávající automatizace. IO-Link má co nabídnout:

 

Žádné ztráty naměřených hodnot

Přenos naměřených hodnot probíhá zcela v digitální podobě. Přenos dat náchylný k chybám a výpočet analogových signálů je nahrazen. Digitálně přenášené naměřené hodnoty lze přímo zobrazit v řídící místnosti.


Analogový nebo digitální s IO-Link
 

Dnes:
Analogové signály jsou digitalizovány přes A/D převodník a změněny v PLC.
To vede k nepřesnostem skutečné hodnoty měření.

IO-Link:
Naměřené hodnoty jsou digitálně přeneseny ze senzoru do kontroleru.
Proto je přenášená hodnota vždy totožná s naměřenou hodnotou.

Hladinový senzor LR se používá k měření úrovně na hydraulickém agregátu. Nastavení všech parametrů a programování spínacích bodů lze provést pomocí dvou programovacích tlačítek nebo IO-Link. Během výměny jsou parametry automaticky kopírovány do nového senzoru. Nemusí se zadávat ručně.

 

Několik naměřených hodnot

Pro řízení procesu, jako je například v chladicích okruzích, se často stává, že v řídicí jednotce jsou vyvolány a zpracovány různé procesní hodnoty. Proto je konvenční měřící bod vybaven několika snímači, např. průtokoměr, čítač množství a teplotní senzor. Senzory IO-Link mohou měřit více než jednu procesní hodnotu a digitálně je přenášet. Senzor digitálně přenáší hodnoty průtoku, celkového množství a teploty média prostřednictvím standardního třívodičového kabelu. Další senzory nejsou nutné, tím se výrazně sníží doba projektování a instalace. Acyklicky přístupná diagnostická data, např. minimální a maximální hodnoty, umožňují údržbu založenou na stavu "opotřebení".

 

Odolnost proti rušení

Žádný vnější vliv na signál

IO-Link přenos dat je založen na 24 V signálu, díky čemuž je extrémně necitlivý vůči vnějším vlivům. IO-Link senzory se připojují pomocí standardní konektorové zástrčky M12. Stíněné kabely a uzemnění již nejsou nezbytné.

Pro monitorování systémového tlaku v hydraulických systémech se používají tlakové senzory řady PN. Procesní signály, události a parametry se přenášejí do masteru pomocí IO-Link. Kromě toho k masteru, který přenáší data do řídící jednotky pomocí PROFINET, EtherCat, Ethernet/IP nebo PROFIBUS lze napřímo připojit až 8 senzorů s IO-Link.

 

Jednoduchá výměna senzoru

IO-Link master ukládá všechny parametry připojených senzorů. Po výměně jsou předchozí parametry automaticky zapsány do nového senzoru. Vyhledání požadovaného nastavení senzoru není nutné.

Hladinový senzor LR se používá k měření úrovně na hydraulickém agregátu. Nastavení všech parametrů a programování spínacích bodů lze provést pomocí dvou programovacích tlačítek nebo IO-Link. Během výměny jsou parametry automaticky kopírovány do nového senzoru. Nemusí se zadávat ručně.