You probably do not come from: Czech Republic. If necessary, change to: United States

Příklad využití: Optimalizace závodu SFH pomocí řešení IO-Link od ifm

Společnost SFH vyvíjí a vyrábí systémy pro přepravu tekutin a systémy pro zpracování třísek. S ifm spolupracuje již mnoho let a v současné době všude zavádí senzory IO-Link a IO-Link mastery, tak aby u svých strojů využila přednosti této technologie: snadné nastavení parametrů, rychlá výměna, vzdálená údržba a mnohem menší kabeláž.

Společnost byla založena ve francouzském Saint-Étienne v roce 1981 a rozvíjí svou ekologicky orientovanou část výroby. Postup spočívá v řezání hlubokotažených skeletů, odstředivém sušení a lisování. Řezná kapalina se vrací do obráběcích strojů. Zákazníci společnosti SFH jsou z leteckého, automobilového a kosmetického průmyslu. ifm je již 20 let jejím nejvýznamnějším dodavatelem a podílí se na vývoji obráběcích strojů.

V roce 2017 se v SFH rozhodli pokročit ve vývoji strojů ve svém závodě a optimalizovat je z hlediska automatizace. Důraz kladli na digitální výrobu a řešení pro Průmysl 4.0. V těchto oblastech SFH využívá senzory IO-Link a mastery od ifm.

Fotoelektrické distanční senzory O1D120 a O5D100 se používají k měření a monitorování množství kovových třísek určených ke zpracování a jiných odpadů z obrábění. Hydraulický systém v závodě byl vybaven tlakovými senzory PN7 i teplotními senzory TA.

SFH používá indukční senzory IFT200 s moduly IO-Link typu AL2401. Moduly typu AL2330 využívá k řízení ventilového terminálu. SFH používá také převodníky ROP s technologií IO-Link. Nově vybavený provoz SFH je řízen pomocí softwaru ifm LR DEVICE, který poskytuje kompletní přehled všech senzorů. Umožňuje vzdáleně nastavit parametry senzorů a získané informace vizualizovat. Tím vytváří předpoklady pro údržbu strojů podle stavu.

Vybavením všech strojů technologií IO-Link získala společnost SFH mnoho výhod. Doba zapojení a přípravy strojů se zkrátila o 30 %. Data z jednotlivých senzorů se načítají, což výrazně zjednodušuje údržbu a vzdálenou diagnostiku. IO-Link také poskytuje větší flexibilitu: Nyní jsou výměny senzorů a akčních členů mnohem snažší. Potřebné parametry se automaticky ukládají a přenášejí se do nového zařízení.