You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. IO-Link
  3. Přednosti

Váš start do světa IO-Link

Využijte výhod

senzorů s IO-Link od ifm a získejte zcela nové možnosti.

Ze senzoru jsou generovány další informace pro dosažení maximální efektivity a úspor nákladů. To přispívá k transparentnosti procesů od stoje po ERP k optimalizaci stávající automatizace. IO-Link Vám má co nabídnout:

 

Žádné ztráty naměřených hodnot

Veškerý přenos naměřených hodnot probíhá zcela digitálně. Přenos dat náchylný k chybám a výpočet analogových signálů je nahrazen. Digitálně přenášené naměřené hodnoty lze přímo zobrazit v kontrolní místnosti.


Analogový nebo digitální s IO-Link
 

Dnes:
Analogové signály jsou digitalizovány přes A/D převodníky a škálovány v PLC.
To vede k nepřesnostem skutečně naměřené hodnoty.

IO-Link:
Naměřené hodnoty se digitálně přenášejí ze senzoru do řídícího zařízení.
Proto je přenášená hodnota vždy schodná s naměřenou hodnotou.

Hladinový senzor LR se používá k měření hladiny na hydraulickém agregátu. Programování spínacích bodů a nastavení všech parametrů lze provést pomocí dvou programovacích tlačítek nebo prostřednictvím IO-Link. Během výměny se parametry automaticky zkopírují do nového senzoru. Nemusíte je již zadávat ručně.

 

Hned několik naměřených hodnot

Pro řízení procesu, jako je například v chladicích okruzích, se často stává, že v řídicí jednotce jsou vyvolány a zpracovány různé procesní hodnoty. Proto je konvenční měřící bod vybaven několika snímači, např. průtokoměr, čítač množství a teplotní senzor. Senzory IO-Link mohou měřit více než jednu procesní hodnotu a digitálně je přenášet. Senzor digitálně přenáší hodnoty průtoku, celkového množství a teploty média prostřednictvím standardního třívodičového kabelu. Další senzory nejsou nutné, tím se výrazně sníží doba projektování a instalace. Acyklicky přístupná diagnostická data, např. minimální a maximální hodnoty, umožňují údržbu založenou na stavu "opotřebení".

 

Odolnost vůči vnějšímu rušení signálu

Přenos dat prostřednictvím IO-Link je založen na 24 V signálu, díky čemuž je extrémně odolný vůči elektromagnetickému rušení. IO-Link senzory se připojují pomocí standardní konektorové zástrčky M12. Stíněné kabely a uzemnění již nejsou nezbytné.

Pro monitorování systémového tlaku v hydraulických systémech se používají tlakové senzory řady PN. Procesní signály, události a parametry se přenášejí do masteru pomocí IO-Link. Kromě toho k masteru, který přenáší data do řídící jednotky pomocí PROFINET, EtherCat, Ethernet/IP nebo PROFIBUS lze na přímo připojit až 8 senzorů s IO-Link.

 

Jednoduchá výměna senzoru

IO-Link master ukládá veškeré parametry a nastavení připojených senzorů. Po výměně jsou všechny předchozí parametry automaticky nahrány do nového senzoru. Hledání požadovaných nastavení senzorů není nutné.

Hladinový senzor LR se používá k měření úrovně na hydraulickém agregátu. Programování spínacích bodů a nastavení všech parametrů lze provést pomocí dvou programovacích tlačítek nebo prostřednictvím IO-Link. Během výměny se parametry automaticky zkopírují do nového senzoru. Nemusíte je již zadávat ručně.

 

Žádné neoprávněné zásahy

Jako standardní parametr je možnost zablokování ovládacích tlačítek na senzoru. Chybné nastavení senzoru obsluhou již není možné. Dokumentace parametrů je možná kdykoliv.

Tlakové senzory ifm řady PI detekují hladinu v nádržích. Aby se zabránilo neoprávněnému nastavení senzoru pomocí ovládacích tlačítek, je možné je uzamknout pomocí IO-Link.

 

Identifikace zařízení

IO-Link zajišťuje jednoznačnou identifikaci zařízení. Senzory s funkcí IO-Link jsou snadno rozpoznatelné díky kombinaci charakteristického ID výrobce a ID senzoru. Je zaručeno výhradní použití originálních náhradních dílů.

Identifikace a detekce vyměnitelných nástrojů v sériovém zapojení.
Optické senzory O5D detekují, zda je zvolený nástroj přítomen v držáku. IO-Link zajišťuje, že pro výměnu je použit pouze senzor stejného typu.

 

Detekce přerušení vodiče

S IO-Link probíhá přenos procesních a diagnostických dat současně. Přerušení vodiče nebo zkrat je masterem okamžitě detekován. Všechny diagnostické údaje jsou přístupné i během provozu.

Průtok v chladicím okruhu je přesně monitorován magneticko-induktivními inline senzory proudění řady SM. Pokud dojde k chybě, jsou diagnostická data přenesena z masteru do ovladače. Chybný senzor je jednoznačně identifikován.