• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

KHS Technologie IO-Link pro stroje na balení potravin a nápojů

Obalový průmysl
Strojírenství
Video záznam

Ná zákazník používá k získávání standardních dat ze senzorů rozhraní IO-Link. Pro svůj decentralizovaný systém budou ve svých strojích používat také inteligentnějí senzory. Při průtokové výrobě hledala společnost KHS komponentu, která by jí umožnila kompletní předmontáž rozdělovače.

Rozhodli se pro moduly ifm, které nabízejí ideální možnosti zapojení přístrojů instalovaných na procesním modulu a jejich zpřístupnění pro PLC. Pro společnost KHS je klíčová kvalita, a proto je zásadním prvkem portfolio řeení ifm. Koneckonců chtějí svým zákazníkům poskytovat vysoce kvalitní stroje, které mohou plnit jejich úkoly. Proto od svých dodavatelů očekávají, že budou dodržovat stejné standardy kvality a odpovídajícím způsobem je plnit.

Ná zákazník

Společnost KHS je celosvětovým dodavatelem strojů pro balicí linky v nápojovém průmyslu. Společnost KHS vybavuje svou balicí linku technologií ifm IO-Link, technologií připojení ifm a přístroji ifm.

Ná zákazník

Společnost KHS je celosvětovým dodavatelem strojů pro balicí linky v nápojovém průmyslu. Společnost KHS vybavuje svou balicí linku technologií ifm IO-Link, technologií připojení ifm a přístroji ifm.

Nejnovějí úspěchy z praxe

Inspirativní zprávy, případové studie a videa ze vech odvětví ukazují, jak nai zákazníci úspěně etří náklady s řeeními od ifm. Přitom lze často zvýit efektivitu a funkčnost strojů.