You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211

Měření průtoku bez jakýchkoli překážek: ultrazvukový senzor SU Puresonic

  • Přesné měření průtoku ultračisté vody a vody
  • Robustní měřicí trubka z nerezové oceli, která neobsahuje žádné součásti, nabízí vysokou odolnost vůči médiím a trvalou odolnost proti vniknutí
  • LED dioda provozního stavu signalizuje stav senzoru podle Namur NE107
  • Závěry o kvalitě procesu je možné učinit na základě síly signálu

Přesná data měření i při použití ultračisté vody

SU Puresonic detekuje průtok vody s vysokou přesností při objemech až 1000 l/min. Díky ultrazvukové technologii to platí i pro ultračistou vodu s nízkou vodivostí, která se vyrábí v zařízeních s reverzní osmózou. V kombinaci s vodivostními senzory řady LDL lze zajistit spolehlivou kontrolu kvality filtračního procesu.
Měřicí trubka SU Puresonic je vyrobena z nerezové oceli a neobsahuje měřicí prvky, těsnění ani pohyblivé části. To znamená, že závady způsobené poškozením, netěsnostmi nebo ucpáním, které se mohou vyskytnout v mechanických systémech, jako jsou oběžná kola nebo turbíny, nebo konstrukční poklesy tlaku jsou od počátku vyloučeny.

Síla signálu jako ukazatel kvality a údržby

Průběžně sledovaná síla signálu umožňuje vyvodit závěry o kvalitě média nebo o potřebě údržby. Klesající hodnota může být indikátorem nárůstu částic v médiu nebo usazenin na vnitřní stěně potrubí. Síla signálu je acyklicky přenášena prostřednictvím IO-Link, a umožňuje tak včas naplánovat údržbové práce nebo upravit průběh procesu. To zaručuje špičkovou kvalitu výrobků. Tato funkce je implementována i pro běžné systémy, které ještě nemají IO-Link. Pokud síla signálu klesne pod předem definovanou úroveň, změní se stav zařízení a snímač to signalizuje prostřednictvím diagnostického výstupu a LED kontrolky provozního stavu.

Příslušenství