Due to maintenance work, we are currently unable to provide you with all shop functions.
You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211

Nový kamerový senzor Dualis: Inspekce, měření a kontrola předmětů

  • Senzor 2D vidění zajišťuje kvalitu procesů a objektů
  • Detekce povrchu a obrysů pro cílenou navigaci robotického ramene
  • Snadno použitelný software zjednodušuje nastavení
  • Spolehlivé fungování za proměnlivých světelných podmínek

Všestranný a nepostradatelný

Chybějící příchytky, příliš mnoho lepidla, příliš malé ozubené kolečko: Nový systém Dualis detekuje objekty a pomocí povrchů, obrysů, rozměrů a vzájemných vzdáleností kontroluje, zda je kvalita objektu nebo procesního kroku správná. Dualis také spolehlivě zajišťuje přesné ovládání robotických ramen k objektu – to z něj činí univerzální senzor, který je nepostradatelný v procesech s nízkými tolerancemi chyb.

K nastavení kamerového senzoru lze využít software ifm Vision Assistant. Čtyři průvodci pomáhají uživateli s nastavením nejběžnějších aplikací: Analýzu povrchu, detekci obrysů, dimenzování objektů a navigaci robota lze provést jednotlivě nebo v kombinaci prostřednictvím několika kliknutí.

Použití jednoduše krok za krokem:

Průvodce ověřováním přítomnosti obrysů vám pomůže s jednoduchým monitorováním přítomnosti obrysu. I nezkušení uživatelé zvládnout nastavit aplikaci do 2 minut.

Kalibrace senzorů robota

Průvodce kalibrací senzorů robota umožňuje přesné ovládání objektu robotickým ramenem. Pomocí kalibrace markerů se souřadnicové systémy senzoru a robota vzájemně přesně přizpůsobí.

Měření

Průvodce měřením umožňuje určovat obrysy a povrchy objektů. Lze je nastavit ve vzájemném vztahu a jejich vzdálenost určit jako absolutní hodnoty.

Pomocí průvodce ověřením BLOB přítomnosti můžete snadno nastavit aplikaci pro jejich analýzu. BLOB jsou propojené pixely, které tvoří oblast. U těchto oblastí lze kontrolovat jejich velikost, tvar nebo jiné vlastnosti.

Jednoduché připojení k robotům

Verze ProfiNet s napájecím konektorem s kódováním L usnadňuje přímé připojení k průmyslovým robotům.

Široká nabídka pro dokonalou kontrolu kvality

Senzory Dualis mohou mít osvětlení typu RGB-W nebo infračervené. Provedení RGB-W umožňuje rozlišovat předměty podle barvy. Díky polarizačnímu filtru lze snadno detekovat i velmi lesklé předměty. V prostředí s výrazně proměnlivými světelnými podmínkami pořídí senzor Dualis až 5 snímků s různou dobou expozice a pro kontrolu kvality z nich vybere jeden s optimálním osvětlením.

Výrobky