You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211

Automatické varování před kolizí u mobilních strojů

  • Jednoduchá aplikační řešení díky předběžnému zpracování 3D dat
  • Snadná integrace pomocí předdefinovaných funkčních bloků CODESYS
  • Rychlé zjišťování vzdálenosti pomocí patentované technologie doby průletu PMD
  • Intuitivní logický editor k vytváření programů až na úroveň trigonometrických funkcí

Mobilní inteligentní 3D senzory O3M

3D detekce prostředí a předmětů kolem mobilních strojů už je u moderních a efektivních vozidel běžná. Integrované funkce a intuitivní logický editor umožňují rychle vyřešit mnoho způsobů aplikace, např. automatizaci provozu vozidel nebo spolehlivé varování před kolizemi.

Komunikační možnosti

K jednoduchému připojení inteligentního 3D senzoru se používá sběrnice CAN pro mobilní aplikace s protokolem CANopen nebo SAE J1939 a/nebo rychlé ethernetové rozhraní s protokolem UDP. Při využití volitelného vstupního/výstupního modulu jsou k dispozici také digitální a analogové vstupy a výstupy.

Funkce a přednosti

Výkonné 3D měření doby průletu (ToF)

Tyto 3D senzory využívají patentovanou a několikrát oceněnou technologii PMD od ifm. Byla vyvinuta speciálně pro venkovní použití a náročné světelné podmínky. Opakovatelnost naměřených dat se nezhoršuje ani vlivem slunečního světla nebo materiálů s různou odrazivostí.

Inteligentní funkce

Mobilní inteligentní 3D senzory mají škálu funkcí, kterými lze vyřešit mnoho různých aplikací. Používají vyspělý algoritmus z automobilového průmyslu, který zajišťuje např. spolehlivé automatické rozpoznávání až 20 předmětů. Tato funkce je využitelná například k varování před kolizemi při automatickém připojování letištních nástupních mostů, při sklizni hroznů s automatickým naváděním v řádcích nebo k varování před kolizemi stavebních strojů, důlních nebo průmyslových vozidel jako vysokozdvižné vozíky.

Pro jednoduchá zjišťování vzdálenosti jsou k dispozici běžné funkce jako minimální, maximální a průměrná vzdálenost.

Nastavení systémových parametrů a monitorování

K nastavení systémových parametrů a přímému monitorování 3D dat slouží jednoduchý grafický průvodce ifm pro Windows. Parametry je možné nastavovat také pomocí funkčních bloků v softwaru CODESYS.

Komunikační rozhraní

Předem zpracovaná funkční data se odesílají přes sběrnici CAN s protokolem CANopen nebo SAE J1939. V případě potřeby lze kompletní 3D informace zpracovat přes Ethernet s protokolem UDP pomocí externí jednotky.

Při využití volitelného vstupního/výstupního modulu ZZ1102 jsou k dispozici také digitální a analogové vstupy a výstupy.

Výrobek