You probably do not come from: Czech Republic. If necessary, change to: United States

Pro čistou vodu: měření vodivosti od 0,04 μS/cm

  • Pro účinnou a trvalou kontrolu kvality vody a procesu
  • Hygienické certifikace podle EHEDG a 3A*
  • Kompaktní senzor nevyžaduje k provozu žádný další hardware
  • Vysoké rozlišení umožňuje detekci nejmenších odchylek

Bezpečné řešení trvalé kvality procesu

Senzor vodivosti LDL101 je správnou volbou tam, kde je čistota vody rozhodující pro kvalitu výrobku nebo spolehlivost procesu. Senzor detekuje vodivost vody od hodnoty 0,04 μs/cm. Díky tomu je ideální v aplikacích, kde se používá čištěná voda všech úrovní. To platí jak ve výrobě potravin a nápojů, tak i vpolovodičovém průmyslu, farmaceutickém průmyslu a ve výrobě energie. V kombinaci s ultrazvukovým senzorem proudění SU PureSonic lze například ve filtračních procesech zajistit spolehlivou kontrolu kvality.

Zajištění kvality a sledování technického stavu

Vysoké rozlišení a bezeztrátový digitální přenos naměřených hodnot prostřednictvím rozhraní IO-Link umožňují trvale přesnou analýzu kvality vody a zajišťují bezchybné procesy.
Pokud se hodnota vodivosti zvýší, může to například znamenat, že ve výrobním procesu vysoce čištěné vody vyžadují filtry údržbu.
Při monitorování chladicího okruhu dokáže LDL101 detekovat zvyšující se mineralizaci vody, aby bylo možné přijmout protiopatření dříve, než dojde k velkému poškození potrubního systému.

*Připravuje se

Příslušenství