You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211

Stálý přehled: zpětné hlášení polohy kulových ventilů

  • Na zařízení je přímo uveden typ a poloha kulového ventilu
  • Přímá vizualizace díky flexibilnímu ukazateli polohy na potrubích tvaru T, L a Y se směrovými regulačními ventily
  • Díky možnosti nastavit libovolný úhel terčíků stačí méně různých typů a menší skladové zásoby
  • Univerzální využitelnost na pohonech podle norem VDI/VDE 3845

Flexibilní zpětné hlášení polohy

Na kulových ventilech jsou namontované spínací vačky, které hlásí jejich polohu. Nastavitelné tlumicí prvky umožňují používat terčíky ke zpětnému hlášení polohy standardními i individuálními způsoby.

Princip indikace polohy kulových ventilů

Terčík je jedinečný tím, že má nahoře nastavitelné ukazatele polohy, které lze flexibilně upravit pro potrubí tvaru L a s přídavným ukazatelem také tvaru T a Y. Polohu kulových ventilů lze vizualizovat přímo v systému.

Směrové terčíky