You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211

Inteligentní monitorování vibrací bez kabelů

  • Univerzální využití díky akumulátorovému napájení a rádiovému přenosu
  • Pro celkové monitorování vibrací a teploty na těžko přístupných místech
  • Rádiová technologie s inteligentní mesh topologií pro efektivní přenos dat
  • Jednoduchá realizace od senzoru až po vizualizaci dat

Monitorování vibrací pro jednoduché stroje
Akumulátorový senzor vibrací VW ve spojení s ZB0929 Gateway a ifm moneo nebo LR SmartObserver umožňuje kontrolu celkového stavu stroje podle ISO 10816. Vedle integrovaného monitorování teploty lze zjistit hrozící poškození stroje a naplánovat požadovanou údržbu, tak aby se předešlo závažnému poškození a nákladné odstávce zařízení.

Rychlá a snadná integrace zařízení díky bezdrátovému provozu
Díky zcela bezdrátovým senzorům a intuitivnímu softwaru pro analýzu a vizualizaci dat lze rychle a snadno nastavit i složité monitorovací systémy. Data ze senzorů se přenášejí z místa měření do brány při zajištění maximální úrovně zabezpečení dat.

Senzor vibrací detektuje a přenáší hodnotu v-RMS a teplotu zaznamenanou na místě měření. Níže jsou uvedeny další informace o poskytovaných údajích a možnostech přenosu.

v-RMS (únava)
Efektivní hodnota rychlosti vibrací. Umožňuje hodnocení únavy součástí.

Teplota
Zvýšení teploty může být způsobeno nadměrným třením nebo jinými účinky (např. elektrické příčiny) a signalizuje již existující nebo hrozící závady.

Snadná a inteligentní konektivita
Kromě ethernetového rozhraní s kabelem nabízí brána ZB0929 Gateway také celou řadu možných bezdrátových připojení, jako je NB-IoT, LTE CAT 1, Wi-Fi nebo 2G GSM. K této bráně a tedy k backend systému lze připojit až 28 senzorů nepřímo nebo pomocí mesh komunikace prostým stisknutím tlačítka.

Vyhodnocení
Data ze senzorů lze vizualizovat a analyzovat pomocí ifm moneo nebo LR SmartObserver a kromě toho lze provést standardní konfiguraci alarmů, tak aby bylo zajištěno rychlé nastavení a kompletní měřicí řetězec. Vyhodnocení dat ze senzorů vyžaduje licenci pro ifm moneo.

Bez externího zdroje napájení
Integrovaný akumulátor umožňuje použití senzoru po dobu minimálně 4 let. Díky kompletně zapouzdřené elektronice jsou vyloučeny nežádoucí vibrace.