You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211

Odolné IO-Link mastery

IO-Link master moduly pro připojení inteligentních senzorů

  • 4 nebo 8 IO-Link portů V1.1
  • Profinet nebo EtherNet/IP
  • IO-Link zařízení a master jsou konfigurovatelné prostřednictvím LR DEVICE softwaru
  • Ve spojení s LR AGENT EMBEDDED jsou připraveny pro použití v Průmyslu 4.0
  • Decentralizované připojení přes standardní kabel M12, A-kódování

Robustní master moduly s odolným připojením
Decentralizované master moduly IO-Link se používají jako brány pro inteligentní IO-Link senzory v poli a průmyslové sběrnici. Jsou perfektní volbou dokonce i pro nejnáročnější prostředí: Materiály a výrobní postupy jsou totožné s ifm propojovacími kabely z osvědčené řady EVC. Technologie ecolink zaručuje spolehlivý a trvale utěsněný spoj propojovacích kabelů M12.

Energetické omezení pro třídu UL 2
Mnoho senzorů vyžaduje klasifikaci UL třídy 2 pro energetické omezení. Toto omezení je obvykle dosaženo prostřednictvím odpovídajícího napájení. Pomocí IO-Link masteru série AL budou senzory napájeny v souladu s UL třídou 2 bez použití zdroje napájení s energetickým omezením schváleným podle UL třídy 2.

Přínosy pro zákazníka​

Konfigurace senzorů pomocí LR DEVICE
Intuitivní software sám vyhledá IO-Link mastery v síti a vytváří tak přehled o celém systému. Navíc zobrazí všechny připojené IO-Link senzory s jejich příslušnými parametry. Tím pádem je nastavení parametrů všech senzorů v systému možné z jednoho centrálního bodu.

Jednoduché připojení senzoru
Senzory a akční členy jsou připojeny pomocí standardního propojovacího kabelu M12 bez stínění. V závislosti na typu IO-Link masteru lze připojit až 4 nebo 8 IO-Link zařízení a napájet je až 3.6 A. Pomocí EVC693 lze dodat dodatečné pomocné napájení pro připojení IO-Link zařízení s vyšším odběrem než 200 mA. Kabel mezi IO-Link mastrem a zařízením může být až 20 m dlouhý.

Spolehlivá digitální data​
Data ze senzoru se přenáší v digitální podobě. Na rozdíl od analogových signálů, přechodový odpor a elektromagnetické rušení nemůže zkreslit signály.

Přímé připojení do IT
Integrovaný LR AGENT EMBEDDED je schopen přenášet procesní hodnoty přímo do systému ERP, bez odbočky přes PLC. Tato druhá komunikační cesta vede společně s procesními daty po použité průmyslové sběrnici.

Propojovací technika