You probably do not come from: Czech Republic. If necessary, change to: United States

IO-Link master s mimořádným výkonem

Díky dvěma napájecím konektorům mohou být IO-Link mastery napájeny v sériovém řazení​

  • 4 nebo 8 IO-Link portů s plně funkční V1.1
  • Je možné napájení pomocí zdroje
  • IO-Link zařízení a master jsou konfigurovatelné prostřednictvím LR DEVICE softwaru
  • Ve spojení s LR AGENT EMBEDDED jsou připraveny pro použití v Průmyslu 4.0
  • Napájení pomocí napájecího kabelu, M12, T-kódování

Robustní master moduly s odolným připojením
Decentralizované master moduly IO-Link se používají jako brány pro inteligentní IO-Link senzory v poli a průmyslové sběrnici. Jsou perfektní volbou i pro nejnáročnější prostředí: materiály a výrobní postupy jsou totožné s ifm propojovacími kabely z osvědčené řady EVC. Technologie ecolink zaručuje spolehlivý a trvale utěsněný spoj propojovacích kabelů M12.

Mimořádný výkon
IO-Link mastery jsou vybaveny dvěma konektory M12 s T-kódováním pro elektrické napájení. Díky dvěma napájecím konektorům mohou být IO-Link mastery napájeny v sériovém řazení. B-porty 8-portového IO-Link masteru umožňují přímé připojení IO-Link zařízení s odběrem větším než 200 mA, jako jsou ventilové ostrovy.

Přínosy pro zákazníka

Konfigurace senzoru pomocí LR DEVICE
Intuitivní software sám vyhledá IO-Link mastery v síti a vytváří tak přehled o celém systému. Navíc zobrazí všechny připojené IO-Link senzory s jejich příslušnými parametry. Tím pádem je nastavení parametrů všech senzorů v systému možné z jednoho centrálního bodu.

Jednoduché připojení senzoru​
Senzory a akční členy jsou připojeny pomocí standardního propojovacího kabelu M12 bez stínění. V závislosti na typu IO-Link masteru lze připojit až 4 nebo 8 IO-Link zařízení a napájet je až 3.6 A. Pomocí EVC693 lze dodat dodatečné pomocné napájení pro připojení IO-Link zařízení s vyšším odběrem než 200 mA. Kabel mezi IO-Link mastrem a zařízením může být až 20 m dlouhý.

Přímé připojení do IT
Integrovaný LR AGENT EMBEDDED je schopen přenášet procesní hodnoty přímo do systému ERP, bez odbočky přes PLC. Tato druhá komunikační cesta vede společně s procesními daty po použité průmyslové sběrnici.

12 ampérů na konektoru M12​
Napájení masteru a pomocné napájení pro IO-Link zařízení jsou dodávány přes konektory M12 s T-kódováním. Energie je vedena skrz modul (uzavřený cyklus).

Propojovací technika