You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
 1. Domovská stránka
 2. Produktové novinky
 3. Polohová senzorika
 4. PMD Profiler

PMD Profiler

Kontrolor kvality připravený na všechny výzvy
Koncová kvalita výrobku je určována nejvyšší možnou shodou mezi zadáním a výsledkem každé jednotlivé výrobní operace. Zní to složitě? Od nynějška to složité není, PMD Profiler je odpovědí na všechny výzvy z oblasti kontroly kvality na lince. Fotoelektrický senzor je připraven k použití v několika málo krocích a identifikuje obrys předmětu laserovým liniovým skenováním. Tím detekuje s přesností na 0,5 mm všechny rozměrové odchylky součástí, montážních postupů, drážek nebo vrtaných otvorů, které neodpovídají požadovanému cílovému stavu. Jinými slovy: V budoucnosti budou vaše výrobky vyráběny pokaždé v maximální kvalitě. Jednoduše a bezpečně!

Další informace

PMD Profiler: Přesné řízení kvality pomocí technologie ToF (Time-of-Flight) pro velkou toleranci polohy předmětu

Proč si zvolit PMD Profiler?

Nastavení v několika krocích Nezávisle na vzdálenosti Odolnost proti vnějšímu světlu Zjednodušená analýza chyb prostřednictvím rozhraní IO-Link
Rychlá instalace díky standardnímu připojení M12 a volitelně dokonce bez jakéhokoli softwaru Vysoká tolerance rozmanitých poloh předmětu Není třeba žádné odstínění světla z okolí ani externí osvětlení Volitelná vizualizace obrysů díky použitému softwaru za účelem analýzy špatných dílů

Třídění a orientace

Aplikace pro kontrolu chyb

 • Rozlišuje mezi součástmi, které lze opticky jen těžko rozeznat
 • Spolehlivě detekuje a odmítá špatné díly
 • Monitoruje správnou polohu předmětů za současného chodu procesu

Přednosti

 • Včasné rozpoznání a vyloučení zdrojů chyb
 • V dlouhodobém horizontu minimalizuje podíl odmítnutých dílů
 • Předchází následným škodám, které by vznikly v důsledku instalace špatných dílů

Správná a kompletní montáž

Aplikace montáže

 • Kontrola kompletnosti a správné instalace součástí
 • Kontrola správné instalace například těsnicích kroužků nebo utažení šroubů

Přednosti

 • Detekce nekompletních součástí a případně jejich zpětné doplnění
 • Nové seřízení nebo odmítnutí nesprávně instalovaných součástí
 • Prevence úniků nebo nestability

Kontrola mezer

Kontrola, zda jsou kompletně instalována všechna těsnění

 • Kontrola, zda jsou kompletně zajištěny všechny upevňovací prvky
 • Zaostření na porovnání obrysů v příslušné oblasti profilu

Přednosti

 • Detekuje a případně opravuje nesprávně instalované součásti

Kontrola zpracování

Kontrola kroků zpracování

 • Porovnání obrobených a neobrobených dílů porovnáním jejich obrysu

Přednosti

 • Struktura povrchu umožňuje dospět k závěrům o potenciálních chybách při instalaci (například neobrobené obrobky v důsledku poruchy stroje)

PMD Profiler - zvýšení kvality výrobků a efektivity výroby

Minimalizace složitosti a nákladů instalace
Řešení k okamžitému použití s instalací během několika málo kroků
Zvýšení kvality výrobku
Zajištění správné a kompletní montáže a zpracování
Vyšší efektivita výroby
Kontrola kvality na lince předchází komplikacím ve výrobní lince
Trvalé snížení četnosti odmítnutých výrobků
Včasné rozpoznání a vyloučení zdrojů chyb