You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Produktové novinky
  2. IO-Link
  3. Jednotky IO-Link master pro automobilový průmysl

Jednotky IO-Link master pro automobilový průmysl

  • Jednotky IO-Link master se 4 nebo 8 porty vyvinuté podle požadavků asociace AIDA
  • Řetězové napájení se standardizovanou propojovací technikou M12 s kódováním L, maximální 2 x 16 A
  • Připojení akční členů až do 2 A

Zlepšený výkon díky IO-Link

  • Měření proudu a konfigurovatelné omezení proudu pro každý port
  • IO-Link zařízení a master jsou konfigurovatelné prostřednictvím LR DEVICE softwaru

Robustní moduly sběrnice FieldBus s připojením zabezpečeným proti poruchám
Decentralizované master moduly IO-Link se používají jako brány pro inteligentní IO-Link senzory v poli a průmyslové sběrnici. Jsou perfektní volbou i pro nejnáročnější prostředí: materiály a výrobní postupy jsou totožné s ifm propojovacími kabely z osvědčené řady EVC. Technologie ecolink zaručuje spolehlivý a trvale utěsněný spoj propojovacích kabelů M12.

Jednotky IO-Link master pro automobilový průmysl
Asociace AIDA (Automation Initiative of German Automobile Manufacturers) definovala standard pro jednotky IO-Link master pro automobilový průmysl. Připojení napájení s kódováním L zaručuje funkční uzemnění a bude se používat pro všechny budoucí provozní moduly. Kromě toho tato jednotka master splňuje specifikace AIDA pro značení a nejnovější připojení sběrnicí Profinet.

Výhody a přínosy pro zákazníka

16 A na konektoru M12
Jednotka IO-Link master je napájena prostřednictvím standardizovaného konektoru M12 s kódováním L. Tato propojovací technika s kabeláží 5 x 2,5 mm2 může být používána k napájení senzorů a akčních členů až do proudového odběru 16 A. Napájení je možné zapojit do smyčky přes jednotku master (řetězové zapojení).

Připojení akčních členů s 2 A vyžadujících vysoké napětí
Volitelně může být nastaven režim digitálního výstupu na kolíku 2 portu B. To umožňuje spínat velké elektromagnetické ventily a akční členy do proudového odběru až 2 A.

Monitorování energie
Proud pro každý port je možné omezit pomocí nastavení v jednotce PLC. Kromě toho může být měřeno napětí a proud na každém portu. To usnadňuje stanovení energie potřebné k instalaci a její přenos do systému ERP k další analýze.

Konfigurace senzorů pomocí programu LR DEVICE
Tento intuitivní software vyhledá všechny IO-Link mastery v síti a vytvoří přehled celého systému. Navíc zobrazí všechny připojené IO-Link senzory s jejich příslušnými parametry. Parametry všech senzorů v systému lze tedy nastavit z jednoho místa.