You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Produktové novinky
  2. Senzory
  3. 2 in 1: měření vzdálenosti a odrazivosti s odrazivostí OGD

2 in 1: měření vzdálenosti a odrazivosti s odrazivostí OGD

  • Současný výstup hodnoty vzdálenosti a odrazivosti pro zvýšenou spolehlivost procesu
  • Identifikace a třídění rozlišováním mezi barvou/kontrastem a vzdáleností/výškou objektů
  • Flexibilní možnosti instalace díky dosahu až 1,5 m

Zlepšený výkon díky IO-Link

  • Procesní hodnoty se zobrazí na 2barevném displeji a odesílají pomocí IO-Link

Odrazivost umožňuje rozlišovat různé předměty
Odrazivost OGD určuje odrazivost předmětů a navíc poskytuje informace o vzdálenosti a umožňuje tak zvyšovat spolehlivost řízení procesů. Odrazivost indikuje, kolik vyzářeného světla je odraženo tělesem a liší se podle barvy a vlastností povrchu. Proto senzor dokáže například odlišovat mezi přepravkami nápojů různé barvy a detekovat nepřítomnost etiket na přepravovaných obalech. Protože kromě samotné vzdálenosti senzor poskytuje také informace o odrazivosti prostřednictvím druhého spínacího výstupu, je možné snadno implementovat automatizované třídění aplikací. Díky odrazivosti OGD mohou být všechny parametry nastaveny jako obvykle pomocí tří tlačítek a jsou zřetelně indikovány na dvoubarevném displeji.